Bumerang - Yazarkafe
Künye   |  Bize Ulaşın   |  Giriş Sayfam Yap   |  Sık Kullanılanlara Ekle
0.00
0.00
0.00
Bumerang - Yazarkafe

En Çok Okunanlar

Ege Üniversitesi 2012-2013 Güz Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları

Ege Üniversitesi 2012-2013 Güz Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları

Ege Üniversitesi 2012-2013 Öğretim Yılı GÜZ yarıyılında “Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ne göre Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi alınacaktır.

4 Haziran 2012 13:18
font boyutu küçülsün büyüsün


EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNE

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

 

Enstitümüze 2012-2013 Öğretim Yılı GÜZ yarıyılında “Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ne göre Yüksek Lisans, Yüksek Lisans derecesiyle DoProgram ALES (Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) GRE (Graduate Record Examination)
Yüksek Lisans 55 (Sayısal Puan) 610 (Quantitative)
II. Öğretim Yüksek Lisans 60 (Sayısal Puan) 635 (Quantitative)
Yüksek Lisans derecesiyle doktora 55 (Sayısal Puan) 610 (Quantitative)
Lisans derecesiyle Doktora 70 (Sayısal Puan) 685 (Quantitative)


A. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER (*)

1. Diploma veya Çıkış Belgesi

-Yüksek Lisansa ve doğrudan doktora proragramına başvuru için lisans diploması

- Yüksek Lisans derecesiyle doktora programına başvuru için lisans ve yüksek lisans diploması

2. Resmi Onaylı Transkript (alınan derslerin başarı notlarını ve kredilerini belirten belge),

-Yüksek Lisansa ve doğrudan doktora proragramına başvuru için lisans transkripti

-Yüksek Lisans derecesiyle doktora programına başvuru için lisans ve yüksek lisans transkripti

3. T.C. ve KKTC uyruklu adaylar için ALES Sonuç Belgesi

4. T.C. ve KKTC uyruklu adaylar için yabancı dil muafiyet koşulunu sağlayan belge,


(*) AÇIKLAMALAR

1) Başvuru sırasında mezuniyet not ortalaması olmayan adayların transkript ve mezuniyet belgesini en geç 29 Haziran 2012 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

2) Başvuru için gerekli belgelerin resmi onaylı suretleri yok ise belgenin aslı gösterilerek fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır,

3) Sınav yapılan kurum tarafından sonuç belgesi gönderilmeyen ALES ve ÜDS gibi sınav sonuçlarını gösteren belgelerin bilgisayar çıktıları Enstitü tarafından onaylanır.

4) Yabanci uyruklu adaylardan ALES/GRE sınav sonuç belgesi aranmaz.

5) TC. ve KKTC uyruklu adaylar için yurt dışından alınmış diplomaların denklikleri Yüksek Öğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır.

6) 100 lük sistemin dışında alınmış olan transkriptlerin ilgili Üniversite tarafından 100 lük sisteme çevrilmiş olması gerekmektedir, çevrimi yapılmamış transkriptler için Üniversitemiz çevrim sistemi veya YÖK’ün not dönüşüm tablosu kullanılır.

7) A.1 de belirtilen yabancı dil muafiyet belgelerinden birine sahip olmayan yüksek lisans adaylarının Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun yapacağı Yabancı Dil Seviye Sınavına girebilmeleri için Enstitüye kayıt yaptırdıklarını gösteren başvuru belgesiyle birlikte E.Ü. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

8) E.Ü. Yabancı Diller Yüksek Okulu yabancı dil muafiyet sınavından 70 veya üzeri not alan veya A1.’de belirtilen yabancı dil başarı belgelerinden birine sahip olan yüksek lisans adayları doğrudan mülakata alınacaktır

9) 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi gereğince “Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde başka üniversitenin araştırma görevlisi olup Enstitümüzde Lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylar YÖK’nun izni ve yürürlükteki E.Ü. Lisansüstü Yönetmelik ve Yönerge’si kapsamında Enstitümüz Lisansüstü Programlarına yerleştirilebilirler. Bir başka üniversitenin yükseköğretim kurumunda öğretim görevlisi, Okutman ve Uzman kadrosunda bulunan öğretim elemanlarının ise bulundukları şehir dışında lisansüstü öğrenim görmeleri YÖK' nun 16.03.2007 tarih ve 6983 sayılı yazısı dikkate alınarak, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başlangıcına kadar bağlı oldukları Rektörlük’lerinden izinli olduklarına dair yazı getirmeleri gerekmektedir.

10) Kayıt kabul işlemleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Yönerge hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

11) Lisansüstü programlara başvurularda Lisansüstü Yönetmelik, Yönerge ve Lisans Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu hükümlerde yer almayan durumlarda Yüksek Öğretim Kurulu kararları Üniversiteler Arası Kurul kararları, Senato kararları ve Enstitümüz Kurul kararları uygulanır.

12) Adaylardan başvuru esnasında alınan belgeler kesin kayıt esnasında tekrar istenmez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge verenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında yasal işlem uygulanır.

13) Kesin kayıt hakkı kazanamayan adaylar başvuru evraklarını isterlerse 7 gün içerisinde Enstitümüz Evrak Kayıt Biriminden alabilirler. Alınmayan evraklar bu süre sonunda imha edilir. Bu konuda Enstitümüz hiçbir sorumluluk kabul etmez.


A.1 Yüksek Lisans İçin Başvuruda Yabancı Dil Muafiyeti Sağlayan Belgeler

1. Lisans eğitimini yabancı dilde yaptığını gösterir belge,

2. Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tesbit Sınavı’nı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) ilgili alanda en az 50 not gösterir belge,

3. Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünden son üç yılda alınmış Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,

4. İngilizce için TOEFL (Testing Of English as a Foreing Language) PBT sınavından (Paper Based Testing) en az 497 puan, CBT sınavından (Computer Based Testing) 170 puan ve IBT(Internet Based Testing) sınavından 60 puan veya Cambridge FCE (First Certificate in English) sınavından en az C ya da IELTS (International English Language Testing System) sınavından en az 4 puanı gösterir belge,

5. Fransızca için DELF veya DALF sınavından en az ÜDS 50 puana eşdeğer puanı gösterir belge.

6. Almanca için Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavlardan en az ÜDS 50 puana eşdeğer puanı gösterir belge.

7. Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen diğer yabancı dillerden yukarıdaki değerlendirmelere eşdeğer sayılan yabancı dil yeterlik belgesi.


A.2 Doktora Öğrenimine Başvuruda Yabancı Dil Muafiyet Koşulunu Sağlayan Belgeler

1. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tesbit Sınavı’nı (KPDS) en az 55 not gösterir belge,

2. İngilizce için TOEFL (Testing Of English as a Foreing Language) PBT sınavından (Paper Based Testing) en az 514 puan, CBT sınavından (Computer Based Testing) 184 puan ve IBT(Internet Based Testing) sınavından 66 puan veya Cambridge FCE (First Certificate in English) sınavından en az C ya da IELTS (International English Language Testing System) sınavından en az 4 puanı gösterir belge,

3. Fransızca için DELF veya DALF sınavından en az ÜDS 55 puana eşdeğer puanı gösterir belge.

4. Almanca için Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavlardan en az ÜDS 55 puana eşdeğer puanı gösterir belge.

5. Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen diğer yabancı dillerden yukarıdaki değerlendirmelere eşdeğer sayılan yabancı dil yeterlik belgesi,


Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri için http://www.yok.gov.tr/content/view/709/266/ adresini inceleyebilirsiniz.

 

 

B. LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARA BAŞVURU, YABANCI DİL SEVİYE SINAVI, MÜLAKAT ve KESİN KAYIT TARİHLERİ

B. 1 BAŞVURU :

Yabancı dil muafiyet belgesi olmayan adaylar için : 04 Haziran 2012 – 15 Haziran 2012

Yabancı dil muafiyet belgesi olan adaylar için : 04 Haziran 2012 – 28 Haziran 2012

 

B. 2 YABANCI DİL SEVİYE SINAVI VE MÜLAKAT TAKVİMİ

ktora ve Lisans derecesiyle Doktora programlarına öğrenci alınacaktır. TC. ve KKTC uyruklu adayların başvuracakları program türüne göre aşağıda belirtilen sınavlardan en az tabloda belirtilen puana sahip olmaları ve başvuru için aşağıda yazılı belgeleri sağlamaları gerekmektedir .

YÜKSEK LİSANS
Tek Disiplinli Anabilim Dalı (*)Çok Disiplinli Anabilim Dalı
Yabancı Dil Seviye Sınavı: 19 Haziran 2012 Salı Saat : 14:00 (**) Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı uyruklu adaylar için Türkçe Seviye Sınavı: 19 Haziran 2012 Salı Saat: 09.30 (***) Yer: Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Mülakat: 03 Temmuz 2012 Salı Saat: 10.00 Mülakat: 04 Temmuz 2012 Çarş. Saat: 10.00

DOKTORA
Tek Disiplinli Anabilim Dalı (*)Çok Disiplinli Anabilim Dalı
Yabancı uyruklu adaylar için Türkçe Seviye Sınavı: 19 Haziran 2012 Salı Saat: 09.30 (***) Yer: Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Mülakat : 05 Temmuz 2012 Perş. Saat: 10.00 Mülakat: 06 Temmuz 2012 Cuma Saat:10.00

(*) Çok Disiplinli Anabilim Dalları: Biyoteknoloji, Çevre Bilimleri, Güneş Enerjisi, Nükleer Bilimler, Tabiat Tarihi, Uluslararası Bilgisayar, Mekatronik, Biyomedikal teknolojiler, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği.

(**) Yüksek Lisanas adaylarının Yabancı Dil Seviye Sınavı için 15 Haziran 2012 mesai bitimine kadar E.Ü.Yabancı Diller Yüksekokulu’na başvurmaları gerekmektedir.

(***) Türkçe Seviye Sınavına girecek adayların 15 Haziran 2012 mesai bitimine kadar Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’ne başvurmaları gerekmektedir.

B. 3 KESİN KAYIT : 10 Temmuz 2012 Salı: Fen, Mühendislik ve Bilg. ve Öğr.Tek. Eğt. ABD

11 Temmuz 2012 Çarş.: Ziraat, Su Ürünleri ve Çok Disiplinli ABD

YEDEK KESİN KAYIT: 13 Temmuz 2012 Perşembe

C. BAŞVURU NASIL YAPILIR

C.1 ADAY NUMARASI için:

· Başvuru tarihleri arasında http://ens.ege.edu.tr/ adresinden Lisansüstü Başvurusu linkini tıklayarak karşınıza gelen ekranda “İlk Giriş” butonuna basınız.

· Adınızı, soyadınızı ve T.C. Kimlik Numaranızı girdikten sonra enter tuşuna basınız. Nüfus bilgileriniz otomatik olarak gelecek ve Nüfus Bilgileri-2 kısmına elle giriş yapmanıza gerek kalmayacaktır.

· Adayların sisteme son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraflarını yüklemeleri gerekmektedir. Vesikalık fotoğrafın yürürlükteki mevzuata uygun olması gerekmektedir.

· Karşınıza gelen ekrandaki bilgi sahalarını eksiksiz doldurduktan ve ÖNKAYIT BAŞVURUMU KAYDET butonuna bastıktan sonra ekranda bilgilerinizle birlikte, aday numaranızı ve şifrenizi göreceksiniz. Aday numaranızı ve şifrenizi lütfen saklayınız. Başvuru sırasında belgeleriniz ile birlikte sizden ADAY NUMARANIZ istenecektir.

· Biri Tek Disiplinli Anabilim Dallarından, diğeri çok disiplinli Anabilim Dallarından olmak üzere en fazla iki Anabilim dalına başvuru yapılabilir. İkinci anabilim dalı başvurusu için yukarıdaki işlemler tekrar yapılıp yeni bir aday numarası alınması gerekmektedir.

· Aday numaranız ya da numaralarınızı aldıktan sonra, yukarıda (B.1’de) açıklanan başvuru tarihleri süresince gerekli belgeler ile Enstitü Öğrenci İşlerine başvurmanız ve ilgili memura ADAY NUMARANIZI/NUMARALARINIZI söylemeniz ve sınava giriş belgenizi almanız gerekmektedir.

· Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra Enstitümüzden aldığınız sınava giriş belgesi ve kimlik belgeniz ile birlikte belirtilen tarihte ve yerde mülakata girebilirsiniz.

· Ege Üniversitesinin http://ens.ege.edu.tr/ adresinden Lisansüstü Başvurusu linkini tıklayarak karşınıza gelen ekranda aday numaranızı ve şifrenizi girerek, gelen ekranın üst kısmında yer alan “Sınav Yer ve Sonuçları” sekmesini kullanarak mülakat yeri ve saati hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca sonuçları da bu sayfada açıklanacaktır.

!!!! Başvurulan Program Bilgileri (Anabilim Dalı-Bilim Dalı-Program)nin hatalı girilmesi durumunda aday tekrar numara alır, Enstitü personeli tarafından düzeltme yapılamamaktadır.

C.2 Yabancı Uyruklu Adaylar için :

Aşağıdaki koşulları sağlayan, kendi hesabına öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar A’da yazılı başvuru belgeleri ile birlikte C.1’de açıklandığı gibi aday numarası aldıktan sonra Enstitü Öğrenci İşleri Şefliğine bizzat başvurmaları gerekmektedir.

· Yabancı Uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçe’dir, adayların Türkçe Dil seviyeleri tespiti için “E.Ü.Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü veya Türkçe Öğretim Merkezleri (TÖMER)” tarafından düzenlenen Türkçe kurslarını yada sınavlarını başardıklarını belgeleyenler Türkçe dil koşulundan muaftırlar. Türkçe Yeterlik belgesine sahip olmayan adaylar için “E.Ü.Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü” tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından 100 tam not üzerinden en az 70 not almaları gerekmektedir.

· Lisans veya Yüksek Lisans öğrenimini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe Dil sınavında muaf tutulurlar.

· Doktora adaylarının anadilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden yapılan ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları zorunludur.

· Yabancı dilde Eğitim-Öğretim yapılan Anabilim Dallarına başvuruda bulunan Yabancı Uyruklu adayların öğrenim göreceği dil anadilinden farklı ise; Türkçe sınavına ek olarak ilgili programın yabancı dil sınavına da girmeleri geremektedir.

· Türkçe muafiyet belgesi olmayan yabancı uyruklu adaylar için Türkçe Yeterlik Sınavı Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nde yapılacaktır.

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

(*) Çok Disiplinli Anabilim Dalları

NOT: Tek Disiplinli Anabilim Dallarında Doktora programları için adayların ilgili alanlarda yüksek lisans yapmış olmaları

Lisans Derecesiyle Doktora programları için de adayların ilgili alanlarda lisans yapmış olmaları gerekmektedir

KONTENJANLAR Önkoşullar
ANABİLİM DALLARI YÜKSEK LİSANS Yüksek Lisans Derecesiyle DOKTORA Lisans Derecesiyle DOKTORA
T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu
Astronomi ve Uzay Bilimleri 9 1 7 1
Genel Astronomi 7 1 5 1
Astrofizik 2 2
Biyokimya 18 5 Doktora programı için: Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji ve benzeri alanlarda yüksek lisans yapmış olmak.
Biyoloji 38 3 15 2
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji 5 1 2
Botanik 10 2 7 2
Hidrobiyoloji 2
Zooloji 12 3
Genel Biyoloji 7 3
Moleküler Biyoloji 2
Fizik 14 0 3 0
Genel Fizik 5 1
Nükleer Fizik 7 2
Matematiksel Fizik 2
İstatistik 7 İstatistik mezunu olmak.
Kimya 32 4 8 4 2 Adayların Yüksek lisans programı için Kimya, Biyokimya, Kimya Mühendisliği veya Kimya Öğretmenliği Lisans mezunu, Doktora programı için ilgili alanda yüksek lisans mezunu olmaları gerekir. Eğitim dili İngilizcedir.
Analitik Kimya 8 3 2
Anorganik Kimya 7
Fizikokimya 5
Organik Kimya 12 4 5 2 2
Matematik 25 1 7 1
Bahçe Bitkileri 20 2 7 2
Bitki Koruma 20 1 9 1 Entomoloji Bilim Dalında tez hazırlayacak olan yüksek lisans ve doktora adaylarının Ziraat Fakültesi mezunu olmaları gereklidir.
Entomoloji 10 1 4
Fitopatoloji 10 5 1
Peyzaj Mimarlığı 2 1 3
Süt Teknolojisi 8 3 1
Tarım Ekonomisi 21 2 8 2 Yüksek Lisans adaylarının; Ziraat Fakültesi, İşletme, İktisat, Tütün Eksperliği, Endüstri Müh., Su Ürünleri Müh., Gıda Müh., Orman Müh., Veterinerlik, Sosyoloji bölümlerinden birinde lisans eğitimi almış olmaları, Doktora adaylarının Tarım Ekonomisi konularında yüksek lisans yapmış olmak.
Tarım İşletmeciliği 6 1 2 1
Tarım Politikası ve Yayım 15 1 6 1
Tarım Makinaları 10 5 6 4 4 2
Tarımsal Yapılar ve Sulama 5 1 3 1
Tarla Bitkileri 8 2 6 3
Agronomi 1 1 1
Bitki Islahı ve Genetiği 2 3
Çayır-Mer’a ve Yem Bitkileri 5 2 2 2
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 17 0 9 1
Toprak 7 6 1
Bitki Besleme 10 3
Zootekni 16 3 10 4 Biyometri ve Genetik bilim dalı için; yüksek lisans kontenjanı; 2 Biyometri, 2 genetik. Doktora kontenjanı 1Biyometri, 2 Genetik. Yabancı uyruklu doktora kontenjanı 1 Biyometri, 1 Genetik. alanında kullanılacaktır. Genetikte doktora yapacak adayların Genetik alanında yüksek lisans yapmış olmaları gerekmektedir.
Hayvan Yetiştirme 6 2 3 1
Yemler ve Hayvan Besleme 6 1 4 1
Biometri-Genetik 4 3 2
Bilgisayar Mühendisliği 15 12 Yüksek Lisans adaylarının Bilgisayar Müh. Yazılım Müh. veya Elektrik-Elektronik Müh. mezunu olmaları, Doktora adaylarının da lisansını Bilgisayar Müh. Yazılım Müh. veya Elektrik-Elektronik Müh. 'nde, yüksek lisansını Bilgisayar Müh.’nde yapmış olmaları gerekmektedir.
Bilgisayar Mühendisliği II. Öğretim Tezsiz YL Programı 25 5 Program en az 10 öğrenci ile açılacaktır. Yabancı uyruklu öğrenciler için ayrılan kontenjan dolmadığı takdirde TC. uyruklu öğrenciler için kullanılacaktır.
Biyomühendislik 23 9 Biyomühendislik Lisans mezunları dışındaki adaylara 1 yıllık hazırlık programı uygulanır.
Deri Mühendisliği 10 2 2 1 2 1
Elektrik-Elektronik Müh. 14+1(*) 2 4+1(*) Yüksek Lisans adaylarının Elektrik ve/veya Elektronik ile ilgili Mühendislik lisans derecesi almış olmaları gerekir. (*): E.Ü ve Hava Eğitim Komutanlığı ortak protokolü gereğince ayrılan kontenjan
Elektrik 3 1
Elektronik 11 1 4
Gıda Mühendisliği 17 1 9 Gıda Mühendisliği mezunları dışındaki Fakülte ve Bölümlerin mezunları için minimum 12 kredilik Bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.
Gıda Teknolojisi 11 1 6
Gıda Bilimleri 6 3
İnşaat Mühendisliği 20 2 9 2 İnşaat müh. Lisans programından mezun olmak.
Kimya Mühendisliği 20 2 10 2 Adayların yüksek lisans için Kimya Mühendisliği lisans derecesine, Doktora programı için Kimya Mühendisliği yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekir. Öğretim dili İngilizcedir.
Makina Mühendisliği 18 2 7 1
Tekstil Mühendisliği 15 2 10 2 8 1- Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalında Lisansüstü kontenjanlarına başvuracak adaylarda Tekstil Müh., Kimya Müh., Deri Müh., Endüstri Müh., Makina Müh., Elektrik-Elektronik Müh. veya Fen Fak. Kimya/Fizik Böl. mezunu olma şartı aranacaktır. Tekstil Müh. dışında başvuranlara 1 yıllık Tekstil Müh. Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır. 2-a) Lisans derecesiyle Doktora programına ayrılan kontenjanlara DPT (Tekstil ve Deri Sanayi Doktora Prog.) projesi kapsamında öğrenci alınacaktır. Adayların hangi firma adına bu programa başvurduğunu belgelendirmesi gerekmektedir. Adaylarda Tekstil Müh., Kimya Müh., Deri Müh., Endüstri Müh., Makina Müh., Elektrik-Elektronik Müh. veya Fen Fak. Kimya/Fizik Böl. mezunu olma şartı aranacaktır. b) Tekstil Müh. dışında başvuranlara 1 yıllık Tekstil Müh. Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır.
Su Ürünleri Avlama-İşleme Tekn. 16 2 8 2
Avlama Teknolojisi 8 1 4 1
İşleme Teknolojisi 8 1 4 1
Su Ürünleri Temel Bilimler 15 1 6 1
Su Ürünleri Yetiştiricilik 15 2 7 2
Bilgisayar ve Öğr.Tek. Eğitimi (Tezli) 9
Biyoteknoloji (*) 23 2 19 5
Çevre Bilimleri (*) 10 2
Güneş Enerjisi (*) 20 2 20 2 Her iki bilim dalı için: Mühendislik, Ziraat, Fen, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Teknik Eğitim , Teknoloji, Mimarlık/Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri mezunları başvurabilirler. Not : Güneş Enerjisi Anabilim Dalı ile Enerji Müh. Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunları her iki bilim dalı doktora programına başvurabilirler.
Enerji 10 1 10 1
Enerji Teknolojisi 10 1 10 1
Nükleer Bilimler (*) 27 2 10 1 1 Not: Nükleer Bilimler Anabilim Dalı ile Enerji Müh. Anabilim dalı yüksek lisans mezunları her üç bilim dalının doktora programına başvurabilirler.
Nükleer Bilimler 5 1 2 1 Nükleer Bilimler Bilim Dalı için: Yüksek lisans programına Fen Fak. (Fizik, Biyoloji Böl.), Eğitim Fak. (Fizik Böl.), Mühendislik Fak. (Fizik, Çevre, Nükleer Müh. Böl.), Ziraat Fak., Su Ürünleri Fak. Mezunları; Doktora programına Fen Fak. (Fizik Böl.), Eğitim Fak. (Fizik Böl.), Mühendislik Fak. (Fizik, Çevre, Nükleer Müh. Böl.) yüksek lisans mezunları.
Nükleer Teknoloji 10 5 Nükleer Teknoloji Bilim Dalı için: Yüksek lisans programına Fen Fak. (Kimya, Biyokimya, Biyoloji Böl.), Eğitim Fak. (Kimya Böl.), Mühendislik Fak. (Kimya, Çevre, Metalurji ve Malzeme, Nükleer Müh. ve Biyomühendislik Böl.) mezunları; Doktora programına Fen Fak. (Kimya, Biyokimya Böl.), Mühendislik Fak. (Kimya, Çevre, Metalurji ve Malzeme Böl.) yüksek lisans mezunları.
Nükleer Uygulamalar 12 1 3 1 Nükleer Uygulamalar Bilim Dalı için: Yüksek lisans ve Doğrudan Doktora programına Fen Fak. (Fizik, Kimya, Biyokimya, Biyoloji Böl.), Mühendislik Fak. (Fizik, Kimya, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Nükleer Müh. ve Biyomühendislik Böl.), Tıp Fak., Eczacılık Fak. mezunları; Doktora programına Fen Fak. (Fizik, Kimya, Biyokimya Böl.), Mühendislik Fak. (Fizik, Kimya, Elektrik-Elektronik, Nükleer Müh. Böl.), Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Endüstriyel Fizik Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları.
Tabiat Tarihi (*) 3 Jeoloji Müh., Biyoloji Bölümü, Coğrafya Bölümü, Arkeoloji Bölümü mezunları başvurabilir.
Uluslararası Bilgisayar (Tezli) (*) 12 4 1 Doktora adaylarının bilgisayar ilişkili tezli yüksek lisans programı mezunu olmaları, Yüksek lisans adaylarının Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi mezunu veya Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü veya Bilgisayar Eğitimine ilişkin bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.
Uluslararası Bilgisayar (Tezsiz) (*) 8
Uluslar arası Bilgisayar II. Öğr. (Tezsiz) Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği (*) 15 5 ALES sayısal puan türünden en az 60 puana sahip olmak. Adayların Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Bilimleri, Elektrik-Elektronik, Mimarlık, Fen, Hukuk, Ziraat, İletişim, İktisadi ve İdari Bilimler, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi veya Eğitim Fakültesi mezunu olmaları gerekmektedir.
Mekatronik (*) 14 2 KPDS ,ÜDS en az 55 puan veya E.Ü. Yabancı Diller Yeterlik Sınavından son 3 yılda olmak üzere en az 75 puana sahip olmak. Eğitim Dili Türkçedir (%30 İngilizce).
Biyomedikal Teknolojiler (*) 10 2
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (*) 15 3
Bilg. Müh. ABD-İY.T.E. Bilg. Müh. ABD Arasında "Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği"Ortak Doktora Prog. 8 ALES sayısal puan türünden en az 60 puana sahip olmak. Üç yıldan eski olmamak koşulu ile KPDS veya ÜDS'den İngilizce dil puanı en az 60 puana veya bu puanın Uluslararası sınav (TOEFL, IELTS vb.) eşdeğerine sahip olmak. Eğitim Dili İngilizcedir. (E.Ü. 4-İ.Y.T.E. 4 kontenjan) Adayların Bilgisayar Müh., Yazılım Müh., Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Müh. veya Elektronik ve Haberleşme Müh. alanlarından birinden lisans ve Bilgisayar Müh. veya Bilgi Teknolojileri'nde yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.
Uluslararası Bilgisayar ABD-İzmir Ünv. Mühendislik ve Fen Bil. Enst. Arasında "Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri" Ortak Doktora Prog. 5 2 2 1 ALES sayısal puan türünden en az 70 puana sahip olmak. Üç yıldan eski olmamak koşulu ile KPDS veya ÜDS'den İngilizce dil puanı en az 60 puana veya bu puanın Uluslararası sınav (TOEFL, IELTS vb.) eşdeğerine sahip olmak. Eğitim Dili İngilizcedir. Yüksek lisans derecesiyle başvuracak adayların Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Enformatik veya Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans mezunu olmaları, Lisans derecesiyle başvuracak adayların Mühendislik Fakültesi veya Fen Fakültesi mezunu veya Bilgisayar Bilimleri, Enformatik veya Bilgi Teknolojileri bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
Ege üniversitesi ve Cartegena Üniversitesi Ziraat alanında (Bahçe Bitkileri) Çift Diploma Yüksek Lisans Programı 5 KPDS ,ÜDS en az 55 puan veya E.Ü. Yabancı Diller Yeterlik Sınavından son 3 yılda olmak üzere en az 75 puana sahip olmak.

yorumlayorum ekle
Bumerang - Yazarkafe


Yorumlar


  henüz yorum yok