Bumerang - Yazarkafe
Künye   |  Bize Ulaşın   |  Giriş Sayfam Yap   |  Sık Kullanılanlara Ekle
0.00
0.00
0.00
Bumerang - Yazarkafe

En Çok Okunanlar

Amasya Üniversitesi 2012-2013 Besyo Başvuruları

Amasya Üniversitesi 2012-2013 Besyo Başvuruları

Amasya Üniversitesi 2012-2013 Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği Bölümü Özel yetenek sınavı başvuru kılavuzu aşağıdadır.

3 Temmuz 2012 11:38
font boyutu küçülsün büyüsün


AMASYA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ
Amasya Üniversitesi  Eğitim Fakültesi özel yetenek sınavı ile öğrenci alımına ait işlemler bu yönerge
hükümlerine göre yürütülür. Bu yönerge, özel yetenek sınavının yürütülmesi, değerlendirilmesi,
sonuçlandırılması ve sonuçların duyurulması gibi işlemlerle ilgili hükümleri kapsar.
2012-2013 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı’nda başarılı olmanız, her şeyden önce bu sınav kılavuzunda
belirlenen kurallara uymanızla mümkündür. Bu nedenle kılavuzu dikkatle okumanız gerekmektedir.
TEMEL KOŞULLAR / AÇIKLAMALAR
1. 2012-2013 öğretim yılı için  Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Beden Eğitimi ve Spor  Öğretmenliği
Bölümü’ne alınacak öğrencilerin özel yetenek sınavı kontenjanlarını içeren tablo aşağıda belirtilmiştir.
Programın Adı Öğrenci Sayısı
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Programı
   Erkek 25
      Kız 15
Toplam 40
Adaylar kendi aralarında en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralamaya tabi tutulacaklardır.
Eğitim Fakültesi Özel Yetenek  Sınavına katılabilmek için adayların  2012 YGS puan türlerinin en az
birinden 180 ve  üzeri puan almaları gerekmektedir.  Liseler, Meslek Liseleri veya Öğretmen Liselerinin
Sporla ilgili alan/kol  bölümlerinden mezun olan adaylardan, aynı alanlardaki eğitim programlarına
başvuracakların  2012 YGS puan türlerinin en az birinden 140 ve üzeri puan almaları gerekmektedir
(Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar liselerinin ilgili alan/kol/bölümlerinden mezun
olan adayların bu alan ve kollardan mezun olduklarını gösterir belgenin aslını veya noter onaylı örneğini
vermeleri gerekir). Başvuracak olan milli sporcuların da YGS puan türlerinin en az birinden 140 ve üzeri
puan almaları gerekmektedir.  Başvurunun geçerli olabilmesi için ilgili formların doğru ve eksiksiz olarak
doldurulması gerekmektedir.
                                                                                       
Başvuru evrakı tam olmayan veya yanlış beyanda bulunan adayların ön kayıt işlemleri kesinlikle
yapılmayacaktır. Sorumluluk tamamen adaylara aittir. Ayrıca başvuruların geçerli sayılabilmesi için, imza
gerektiren belgelerin ilgili aday tarafından değişmeyen nitelikte imzalanmasına dikkat edilmelidir.
İmzalanmamış belgeler işleme konulmayacaktır.
2. Başvuruları adayın kendisi yapacaktır. Kayıtlar, Eğitim Fakültesi  Kütüphanesindeki  Özel  Yetenek Sınavı
Kayıt Bürosuna 2–9 Temmuz 2012 tarihleri ve 09:00–17:00 saatleri arasında yapılacaktır.
3. Adayların sınava alınması alfabetik soyadı sırasına ve cinsiyete göre yapılacaktır. Öncelikle bayan öğrenciler
sınava alınacaklardır.
4. Aday başvuru listeleri 10 Temmuz 2012 tarihinde Eğitim Fakültesinde ilan edilecektir. Bu listelerde
adaylarla ilgili YGS, OBP ve alan bilgilerinde yanlışlık olması halinde sınavdan önce Eğitim Fakültesi Beden
Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığına başvurulması gerekmektedir.
5. Sınav günü ve saatinde sınav yerinde bulunmayan adaylar, her ne sebeple olursa olsun (rapor dâhil) ayrıca
sınava alınmayacaktır.
6. Özel Yetenek Sınavının yapılmasına ilişkin olarak sınav komisyonu gerekli görülen değişiklikleri yapmaya
yetkilidir. Sınavda kullanılan araç-gereç ve cihazlarda teknik bir arıza meydana geldiğinde sınav, komisyon
kararı ile ertelenebilir. Herhangi bir değişiklik olduğunda bu durum ayrıca ilan edilecektir.
7. Özel Yetenek sınavı, beceri koordinasyon sınavı şeklinde gerçekleştirilecektir. Adaya sınavda iki (2) hak
verilir ve aday başka bir hak talep edemez. En iyi derecesi değerlendirmeye alınır. Aletlerin bozulması gibi
durumlarda sınav komisyonunun kararı ile öğrenciye yeni bir hak verilebilir.
8. Her ne sebeple olursa olsun sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan,
sınavda başarısız olan ve sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler geri ödenmez.
9. Yerleştirme Puanının (YP) hesaplanması aşamasında, adayların YGS’den aldıkları ham puanların hangisi en
yüksek ise, o puan adayın YGS puanı olarak işlem görecektir.
10. Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması halinde, öncelikle YGS puanı en yüksek olana daha sonra
koordinasyon testinde en iyi derece yapan adaya öncelik tanınacaktır.4
11. Koordinasyon testinde  erkeklerde ilk  40 aday ve bayanlarda ilk  25  aday değerlendirmeye alınır.
Erkeklerde 41’inci aday ve bayanlarda 26’inci aday dahil olmak üzere diğer adaylar elenir.
12. Yerine başkasını sınava sokan ya da başkasının yerine sınava giren veya bu tür girişimde bulunan adayların
sınavı geçersiz sayılacak ve haklarında savcılık nezdinde suç duyurusunda bulunulacaktır.
13. Sınavı kazanan adayların, başvuru dosyasındaki tüm evrakının, kesin kayıt işleminden önce incelenmesi
aşamasında, herhangi bir belgede tahrifat, yanıltıcı beyan v.b. durumlarını tespiti halinde, bu adayların sınavı
ve sınav sonuçları geçersiz sayılır, Kayıtları yapılmaz, yapılmış olsa bile işlemleri geçersiz kabul edilecek ve
haklarında savcılık nezdinde suç duyurusunda bulunulacaktır. Başarı sıralamasındaki diğer aday kazanmış
sayılacaktır.
14. Sınavı kazanamayan adayların, Sınav Başvuru Belgeleri’nin, sınav süresince geri iadesi yapılmayacaktır.
Ancak, sınav bitiminde dilekçe ile istenildiği takdirde yazı işlerinden geri verilebilecektir.
15. Sınavı kazanan adayların başvuru evrakının asılları, kesin kayıt sırasında adaylardan istenecektir.
16. Kılık- Kıyafet Yönetmeliği’ne uymayan adaylar sınava alınmayacaktır.


Kılavuz için aşağıdaki linki tıklayınız.

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Özel 


yorumlayorum ekle
Bumerang - Yazarkafe


Yorumlar


  henüz yorum yok