Bumerang - Yazarkafe
Künye   |  Bize Ulaşın   |  Giriş Sayfam Yap   |  Sık Kullanılanlara Ekle
0.00
0.00
0.00
Bumerang - Yazarkafe

En Çok Okunanlar

Polis Meslek Yüksekokullarına Nasıl Girilir ve Başvuru Şartları Nelerdir?

Polis Meslek Yüksekokullarına Nasıl Girilir ve Başvuru Şartları Nelerdir?

Polis Meslek Yüksek Okullarına Nasıl başvurulur? Polis meslek yüksek okullarına giriş koşulları? Polis meslek yüksek okullarına başvuru taban puanları nelerdir? PMYO Hangi İllerde var?

31 Ağustos 2012 18:13
font boyutu küçülsün büyüsün


Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) Giriş Sınavı kapsamında, 21 Mayıs - 02 Haziran 2012 tarihleri arasında, 20 Sınav Merkezi'nde (PMYO Müdürlüğünde) yapılan Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı sonucunda; 27 bin 397 erkek, 5 bin 361 bayan olmak üzere toplam 32 bin 757 aday başarılı olmuştur.
 

01 Temmuz 2012 günü ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan PMYO yazılı sınavı sonucunda; 27 PMYO'na 7 bin 400 erkek, 370 bayan adayın asıl listeden planlaması yapılacaktır.

 


BASIN DUYURUSU(22 Haziran 2012)
 2012-Polis Akademisi Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adaylığı Sınavı 
(2012-PMYO): Sınava Giriş Belgelerinin Edinilmesi

 2012-PMYO 1 Temmuz 2012 tarihinde yapılacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 22 Haziran 2012 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Ancak belgenin arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Sınava Giriş Belgesi'ni yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. 

Fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi olarak sadece nüfus cüzdanı veya pasaport kabul edilecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Özel kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanını veya pasaportunu sınav günü yanında bulundurmayan aday, gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. 

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur. 
ÖSYM BAŞKANLIĞI

2012-PMYO Polis Akademisi Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adaylığı Sınavı

Sınav Tarihi : 01.07.2012

Sınav Başvuru Tarihi : ÖSYM tarafından şu ana kadar belirlenmedi.

Sınav Başvuru Merkezleri : Polis Akademisi

Sınav Başvuru Ücreti : 40 TL


2012 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
•
a) T.C. vatandaşı olmak,

•
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,

•
c) Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,

•
ç) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2012 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az 260 (270 olarak açıklandıktan sonra düşürüldü)bpuan almış olmak, 

•
d) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2012 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş sınavından, (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (140.000) puan almış olmak, 

•
e) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2012) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmamış erkek adaylar için 24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 26 yaşından gün almamış olmak, (Buna göre, bayan ve askerlik hizmetini yapmayan erkeklerde 01 Ekim 1989 - 01 Ekim 1994 tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1987 - 01 Ekim 1994 tarihleri arasında doğmuş olmak), 

•
f) Bayanlar için 165 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil ) ile 27 (dahil) arasında olmak,

•
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, 

•
ğ) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında, genelev, birleşme evi, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun temsil, film, video bant, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan fiillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu fillerden herhangi birisi ile ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,

•
h) Kasten işlenen ve Türk Ceza Kanunundaki suçun ilgili maddesinde suçun ceza üst sınırı en az 1 yıl hapis cezası olan suçlar ile Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı,

•
1- Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak, (Adli Para Cezası dahil) 

•
2- Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak, 

•
3- Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak, 

•
4- Kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

•
ı) (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan şartlar adayın eşinde de aranır,

•
i) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

•
j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

•
k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

•
l) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

•
m)Sağlık şartları Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokulundan çıkarılmamış olmak,

•
n) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak, şartları aranır.BAŞVURU ŞEKLİ


İnternet Üzerinden Ön Başvuru

 Polis Meslek Yüksek Okullarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar YGS sonuçları açıklandıktan sonra http://pmyo.pa.edu.tr adresinden 25 Nisan – 11 Mayıs 2012 tarihleri arasında ön başvuru yapacaklardır. 
Şahsen Başvuru ve Evrak Teslimi

İnternetten ön başvuru yapan adayların 30 Nisan – 11 Mayıs 2012 tarihleri arasında sınav merkezlerine bizzat başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Adaylar herhangi bir başvuru merkezinden başvuru yapabilirler. Adaylar başvurdukları bölge merkezinde Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavlarına girmek zorundadırlar. İnternet üzerinden ön başvurusunu yapan, ancak belirlenen şartları taşımayan ve belirlenen tarihler arasında başvuru merkezlerine şahsen başvuru ve evrak teslimi için gelmeyen adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden yapılan ön başvuru müracaat sayılmaz.


BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER 1-Sınav Başvuru dilekçesi, ( http://pmyo.pa.edu.tr İnternet adresinden alınacaktır) 
2-Aday Tanıma Bilgi Formu (http://pmyo.pa.edu.tr İnternet adresinden alınacaktır)
 3-Başvuru ücretinin yatırıldığına dair Banka Dekontu,
 4-Adaylar başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz etmek zorundadırlar. (Nüfus Cüzdanı, Nüfus Müdürlüklerince yenilenmiş T.C. Kimlik Numaralı olacaktır.) 
 5-Lise mezunu olanlar Lise Diploması veya Mezuniyet Çıkış Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya tasdikli örneğini getireceklerdir. Lise 4. Sınıfta öğrenim görenler ise okudukları Okul Müdürlüklerinden Başvuru Dilekçesindeki Öğrenim Bilgileri bölümünü onaylatacaktır. (Yüksekokul mezunu veya Yüksekokulda öğrenim görenler lise diplomalarını temin edememeleri halinde, Yüksekokul Müdürlüklerinden Lise Diplomalarının tasdikli sureti istenilecektir. Ancak bu adaylar yazılı sınavda başarılı olmaları halinde eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar Lise Diplomalarının aslını teslim etmek zorundadırlar. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir) 
 6-16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son 1 yıl içerisinde çekilmiş 4 adet zarf içerisinde vesikalık fotoğraf, 
 7-Yaş tashihi yaptıran adaylar yaş tashihi ile ilgili mahkeme kararının aslı ve fotokopisi,
 8-Askerlik hizmetini yapan Adaylar için " Askerlik Terhis Belgesi" aslı ve fotokopisi,
 9-Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş ve çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı'ndan alınan "Şehitlik veya Vazife Malullük Belgesi" aslı ve fotokopisi istenir.( Son bir yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir.)
 NOT: Aslı ve fotokopisi istenen belgelerin asılları adaylarda kalacak olup fotokopileri alınacaktır. Ayrıca, geçmiş yıllarda Polis Meslek Yüksekokullarında Sağlık Şartları nedeniyle çıkarılanlar ile PMYO Sınavlarına girmiş ve kaybetmiş adaylar, şartları taşıması halinde yeniden başvuruda bulunabilirler. 


AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA DAHİL ADAYLARIN YATIRMIŞ OLDUKLARI BAŞVURU ÜCRETLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE GERİ ÖDENMEZ
 a) Ön Başvurusunu yaptığı halde evraklarını belirtilen sürede teslim etmeyen,
 b) Başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, 
 c) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı veya yazılı sınavda başarısız olan, sınavı geçersiz sayılan,
 d) Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
 e) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan,

İNTERNETTEN ÖN BAŞVURU TARİHLERİ


YGS sonuçları açıklandıktan sonra 25 Nisan -11 Mayıs 2012 tarihleri arasında


BAŞVURU MERKEZLERİNE ŞAHSEN BAŞVURU TARİHLERİ

 30 Nisan-11 Mayıs 2012 tarihleri arasında. (1 ve 6 Mayıs tarihleri hariç) 

BAŞVURU ÜCRETİ: 50 (Elli Türk Lirası). 

BAŞVURU ÜCRETİ İÇİN HESAP NUMARASI: Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi TR530001200938500080000015 hesap numarasına 30 Nisan - 11 Mayıs 2012 tarihleri arasında yatırılacaktır. 

ADAY DEĞERLENDİRME VE SEÇME SINAVI TARİHLERİ


21 Mayıs – 02 Haziran 2012 tarihleri arasında yapılacaktır. ( 27 Mayıs hariç )YAZILI SINAVIN İÇERİĞİ


Yazılı sınavda Adaylara orta öğretim düzeyinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Bölümlerinden oluşan 120 sorul bir test uygulanacaktır. 
Testteki konular ve ağırlıkları; 

•
Genel Yetenek : Türkçe (%30), Matematik (%30), 

•
Genel Kültür : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10), Türkiye ve Dünya Coğrafyası (%10), Temel Yurttaşlık Bilgisi (%10), Güncel ve Kültürel Konular (%10),


İRTİBAT ADRESİ


Polis Akademisi Başkanlığı PMYO Şube Müdürlüğü Gölbaşı/ANKARA 
WEB ADRESLERİ:

•
 http://pmyo.pa.edu.tr

•
 http://www.egm.gov.tr 

•
 http://www.pa.edu.tr TEL : (0312) 412 54 002012 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU SINAVLARI BAŞVURU MERKEZLERİ
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
 Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı / ANKARA 06830
 Tel:0 312 412 54 00
 Fax: 0 312  499 70 33

 

A.GAFFAR OKKAN PMYO
 Silvan Yolu 12. Km.
 DİYARBAKIR 21000
 Tel: 0 412 326 12 51 - 53
 Fax: 0 412 326 10 65

 AFYONKARAHİSAR PMYO
 Hasan Karaağaç Mah. İzmir Karayolu Üzeri 2.Km.
 AFYONKARAHİSAR 03100
 Tel : 0 272 213 17 42
 Fax : 0 272 213 44 90

 

AKSARAY PMYO
 Konya Yolu Üzeri 7.Km. 
 AKSARAY  68100
 Tel : 0 382 215 34 30 - 31
 Fax : 0 382 215 38 38

 ADANA KEMAL SERHADLI PMYO
 Yaşar Doğu Cad. 
 Yüreğir / ADANA 01330
 Tel : 0 322 346 09 67 - 68
 Fax : 0 322 346 0969

 

BALIKESİR PMYO
 Pamukçu Kasabası İzmir Yolu 13.Km.
 Pamukçu / BALIKESİR 10140
 Tel : 0 266 257 11 92 - 93
 Fax : 0 266 257 11 95

 ERZURUM PMYO
 Atatürk Bulvarı 
 Palandöken / ERZURUM 25070
 Tel : 0 442 315 72 87
 Fax : 0 442 315 26 69

 

ELAZIĞ Z.AĞAR PMYO
 Üniversite Mah. Hulusi Sayın Cad. 
 ELAZIĞ  23100
 TEL : 0 424 247 69 20 - 21
 Fax  : 0 424 247 69 2

 GAZİANTEP PMYO 
Güven Evler Mah. Ahmet Yesevi Cad. 
 Şehit Kamil / GAZİANTEP  27060
 Tel : 0 342 321 06 38 - 39
 Fax : 0 342 321 36 55

 

HATAY PMYO
 İskenderun Karayolu Üzeri 11.Km.
 HATAY  31100
 Tel : 0 326 267 33 89
 Fax : 0 326 267 33 58

 İSTANBUL Ş.BALCI PMYO
 Şenlik Köy Mah. Eski Halkalı Cad. 
 Florya / İSTANBUL  34153
 Tel : 0 212 624 32 92
 Fax : 0 212 425 01 94

 

İZMİR R.ÜNSAL PMYO
 Menderes Cad..
 Şirinyer / İZMİR  35120
 Tel : 0 232 487 13 45
 Fax : 0 232 487 37 52

 KAYSERİ PMYO
 Erkilet Bulvarı  
 Kocasinan / KAYSERİ  38090
 Tel: 0 352 351 02 1 3 -14
 Fax : 0 352  351 02 15

 

KASTAMONU PMYO
 Saraçlar Mah. Huzurevi Cad.
 KASTAMONU  37100
 Tel : 0 366 212 48 35
 Fax : 0 366 215 24 26

 KIRIKKALE PMYO
 Erenler Mah.Şht.Onbaşı Murat SITKI Cad.
 Yahşihan  / KIRIKKALE
 Tel : 0 318 224 68 75 -76
 Fax : 0 318 224 68 74

 

KONYA EREĞLİ PMYO
 Toros Mah. 
 Ereğli / KONYA 42320
 Tel: 0 332 712 45 46
 Fax : 0 332 712 37 57

 MALATYA PMYO
 Ankara Asfaltı 7.Km.
 MALATYA  44110
 Tel : 0 422 238 00 01 - 02
 Fax : 0 422 238 00 04

 

NİĞDE PMYO
 Hıdırlık Mevki Kayseri Adana Karayolu
 NİĞDE  51100
 Tel : 0 388 233 04 01 -02 -03
 Fax : 0 388 232 04 00

 SAMSUN 19 MAYIS PMYO
 Bafra Karayolu Üzeri 25.Km.
 SAMSUN  55290
 Tel : 0 362 467 15 80 - 81
 Fax : 0 362 467 15 83

 

TRABZON PMYO
 Yalı Mah. Polis Okulu Cad. 
 Pelitli / TRABZON 61010
 Tel : 0 462 334 35 93
 Fax : 0 462 334 30 29


 YOZGAT PMYO
 Fatih Mah. Çamlık Mevki 
 YOZGAT 66100
 Tel : 0 354 212 50 90
 Fax : 0 354 212 01 18
 

yorumlayorum ekle
Bumerang - Yazarkafe


Yorumlar (1)
  • izzet can suvar / 13 Şubat 2014 17:57

    polis

    babam hep der polis, astsubay gibi meslekler daha iyidir 20 yıda emekli olursun hayatın kurtulur fabrikaya gireseen 65 yılı boylarsın der yani 65 yaşında emekli olursun aslında babama katılıyorum ama .....................