Bumerang - Yazarkafe
Künye   |  Bize Ulaşın   |  Giriş Sayfam Yap   |  Sık Kullanılanlara Ekle
0.00
0.00
0.00
Bumerang - Yazarkafe

En Çok Okunanlar

2013 Jandarma Astsubay Temel Kursu (JATEK) Başvuruları

2013 Jandarma Astsubay Temel Kursu (JATEK) Başvuruları

Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış ve Tamamlamakta Olan Değerli Gençler (Başvurular 28 Ocak – 15 Şubat 2013 tarihleri arasında ÖSYM Başvuru Merkezlerine veya internet ortamından yapılacaktır.)

25 Ocak 2013 10:24
font boyutu küçülsün büyüsün


(Başvurular 28 Ocak – 15 Şubat 2013 tarihleri arasında ÖSYM Başvuru Merkezlerine veya internet ortamından yapılacaktır.) ÖSYM duyurusu için Tıklayınız.

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNU TANIYALIM

Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış ve Tamamlamakta Olan Değerli Gençler:

Ülkemizin yaklaşık %90'ının güvenlik ve asayişinin sağlanmasından sorumlu olan Jandarma Genel Komutanlığının personeli olmak ve bizimle çalışmak ister misiniz? Sizleri, Jandarma Astsubayı yetiştirmek üzere; Jandarma Astsubay Temel Kursuna davet ediyoruz.

Jandarma Astsubay Temel Kursu:

* Jandarma Astsubay adaylarını; 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu'nun Jandarmaya verdiği görevleri yapabilecek ve yetkileri kullanabilecek düzeyde yetiştiren askerî okul kapsamında bir kurstur.

* Jandarma Astsubay Temel Kursuna kabul edilenler, intibak eğitimini müteakiben Muvazzaf Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimine tabi tutulurlar. Daha sonra Astsubay Çavuş naspedilerek Jandarma Astsubay Temel Kursuna alınırlar.

* İntibak eğitimini tamamlayan Jandarma Astsubay adaylarına, eğitim-öğretim süresi içerisinde, meslek yaşamlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler kazandırılır.

* Eğitim ve öğretim programlarında yer alan derslerin senaryolara dayalı uygulamaları yapılır ve adayların eğitimleri geliştirilir.

Kursiyerlere Sağlanan İmkanlar :

* Jandarma Astsubay Temel Kursu parasız yatılı okuldur.

* Jandarma Astsubay Temel Kursunda öğrenim görenler, okula kabul edildikleri tarihten itibaren üniforma ile eğitim ve öğretim görürler. Öğrenimleri süresince kullanacakları eğitim malzemelerinden ücretsiz olarak yararlanırlar.

* Astsubay Çavuş naspedilinceye kadar geçen sürede öğrenci harçlığı, daha sonra Astsubay Çavuş aylığı alırlar.

Jandarma Astsubaylar Aşağıdaki Haklara Sahiptir:

* Aylıklarına ilave olarak; Silahlı Kuvvetler Tazminatı, aile ve çocuk, doğum ve ölüm yardımı, tayın bedeli, emniyet ve asayiş hizmeti tazminatlarından yararlanmaktadır.

* Ordu Yardımlaşma Kurumunun daimi üyesidir ve OYAK imkanlarından yararlanabilmektedir.

* Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan; asker hastanelerinden, orduevlerinden, askerî sosyal tesislerden ve lojmanlardan yararlanabilmektedir.

* Astsubayların zorunlu hizmet süresi 10 yıldır ve isteyenler bu süre sonunda ayrılma hakkına sahiptir.

* Gerekli niteliklere sahip Astsubaylar, yapılacak sınavlarda başarılı olmaları ve Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kontenjan içerisinde yer almaları halinde, verilecek eğitim ve öğretimi müteakip Subay olabilmektedir.

GİRİŞ KOŞULLARI

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

1. Genel Koşullar:

a. T.C. vatandaşı ve erkek olmak,

b. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa ve zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmamak,

c. Tutum ve davranışları ile yasa dışı görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak,

ç. Yapılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

ç. Herhangi bir bayanla nikâhsız yaşamamak,

d. Daha önce çalıştığı kurum veya kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

e. Adli sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmaması veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,

f. Hakkında "Yedek Subay Olamaz" kararı bulunmamak,

ğ. Düzenlenecek yüklenme senedinde belirtilen miktarda tazminatı ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermek,

g. Kayıt-kabul tarihlerinde silah altında olmamak. Askerlik hizmetini yapmış olmak, yapmamış ise tecilli olmak,

ı. Yapılacak sınavlarda başarılı olarak belirlenen kontenjan içerisinde yer almak,

i. Başvuru, sınavlar ve kesin kayıt-kabul işlemleri esnasında adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülüklerin tam ve doğru olarak adaylar tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir.

2. Sağlık Durumu ile İlgili Koşullar :

a. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin, Jandarma Sınıfında Muvazzaf Astsubay adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden "Jandarma Sınıfında Muvazzaf Astsubay Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almak,

b. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler esas olmak üzere;

(1) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme sahip olmak,

(2) Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalığı ve bozukluğu, yara, ameliyat, yanık izi, leke ve kellik bulunmamak,

(3) Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıkları bulunmamak,

(4) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberküloz geçirmemiş olmak,

(5) Düztabanlık vb. fizyolojik kusurları bulunmamak,

(6) İşitme ve görmede kusuru bulunmamak,

(7) Ağız, çene ve diş yapısı yönünden kusur bulunmamak,

(8) Türkçe'yi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, konuşma bozuklukları vb. olmamak),

3. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar :

a. Başvuru tarihi başlangıcı itibariyle ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(I) Önlisans son sınıf/mezunu adaylar 25 yaşını doldurmamış olmak, bir üst yaştan gün almamış olmak (28 Ocak 1988 ve daha sonra doğmuş olmak.),

(II) Lisans son sınıf/mezunu adaylar 27 yaşını doldurmamış olmak, bir üst yaştan gün almamış olmak ( 28 Ocak 1986 ve daha sonra doğmuş olmak.),

b. Tablo-1'de yer alan yaş-boy-kilo sınırları içerisinde yer almak. (Ağırlık, şortlu vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)

4. Öğrenim Durumu ile İlgili Koşullar :

a. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan Giriş Sınavı Kılavuzu TABLO-2'de belirtilen üniversitelere bağlı; TABLO-3'teki fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okullarından en az önlisans eğitim düzeyinde mezun olmak veya en geç kayıt kabul tarihine kadar (Muhtemelen Ağustos 2013) mezun olabilecek durumda olmak, (Kayıt kabul tarihine kadar mezun olamayan adayların okula kayıtları yapılmayacaktır.)

(Önlisans/lisans programlarının isimleri ve kod numaraları ÖSYM tarafından yayımlanacak olan Giriş Sınavı Kılavuzu TABLO-4 ve TABLO-5'te yeralacaktır.)

b. Kaynak olarak belirlenmiş fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okullarından en az önlisans düzeyinde mezun olmuş/olabilecek durumda olmakla birlikte, aynı zamanda lise/dengi okul öğrenimini Giriş Sınavı Klavuzu TABLO-6'da kaynak olarak belirtilen lise/dengi okullarda yapmış olmak,(Lise/dengi okul mezunlarının başvuruları kabul edilmemektedir.)

c. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden, diplomalarının denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca onaylanmış olmak,

ç. Her ne sebeple olursa olsun, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, askerî okullar ile sivil okullardan çıkarılmamış olmak.

DİKKAT ! Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınavı kazanmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavına başvurular, 28 Ocak - 15 Şubat 2013 tarihleri arasında ÖSYM Başvuru Merkezlerinde elektronik ortamda yapılacaktır.

Son iki yıl içinde ÖSYM'nin yapmış olduğu sınav uygulaması gerçekleşen herhangi bir sınava başvuru merkezi aracılığıyla başvurmuş olan adaylar, 2013 Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı başvurularını; isterlerse bireysel olarak İnternet aracılığıyla, isterlerse diledikleri bir ÖSYM Başvuru Merkezine başvurarak yapabilirler

Adaylar, 45,00 TL olan sınav ücretini sınava başvuru süresi içerisinde Giriş Sınavı Kılavuzunda belirtilen ilgili banka şubelerine yatıracaklardır.

Sınav başvurularının kabul edilmesi, başvuru ücretlerinin belirlenmesi, yazılı sınavın yapılması ve sonuçlarının duyurulması işlemleri ÖSYM tarafından yapılacaktır. Başvurular için kılavuz, aday başvuru formu ve başvuru merkezleri başvuru tarihinden itibaren ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir.

Sınava katılmak isteyen adaylar, kılavuz ile Aday Başvuru Formunu başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden temin edecektir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Başvuruların kabulü, yazılı sınavın uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesinde Aday Başvuru Formundaki aday tarafından verilen bilgiler esas alınacaktır. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.

Süresi içinde yapılmayan başvurular ile ÖSYM'ye ve Jandarma Okullar Komutanlığı'na posta ile gönderilen veya elden verilmek istenen belgeler kabul edilmez.

YAZILI SINAV

Jandarma Astsubay Temel Kursu Sınavının birinci aşamasını oluşturan yazılı sınav, ÖSYM tarafından 06 Nisan 2013 Cumartesi günü yapılacaktır.

Yazılı sınavın başlama saati, adayların hangi bina ve salonlarda yazılı sınava girecekleri, yazılı sınava gelirken neler getirmeleri gerektiği, sınav süresi, adayların sınavda uymaları gereken kurallar ÖSYM tarafından internette yayımlanacak giriş sınavı kılavuzunda adaylara duyurulacaktır.

Jandarma Astsubay Temel Eğitim kursuna girecek adaylardan; şehit, malûl gazi, muharip gazi çocuklarına, alınacak öğrenci adayı miktarı içerisinden %5 kontenjan ayrılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olan en son adayın almış olduğu puanın %90'ını alan şehit, malûl gazi, muharip gazi çocukları başarılı sayılarak ikinci aşama seçme sınavlarına (Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testi (FKDT) ve Mülâkat) Jandarma Okullar Komutanlığınca çağırılacaktır.

Yazılı sınav sonuçları www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Sınav sonuçlarına yapılacak itirazların ne şekilde olacağı ÖSYM tarafından yayımlanacak olan giriş sınavı kılavuzunda açıklanacaktır.

İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI

İkinci aşama seçme sınavlarına çağırılmaya hak kazanan adayların sınav tarihi ve saati ile sınava gireceği komisyon www.jandarma.tsk.tr internet adresinde (Personel/Öğrenci Alımı bölümünde) yayımlanacaktır.

İkinci aşama seçme sınavları Belge İnceleme, Ön Sağlık Muayenesi, Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testleri ve Mülakat aşamalarını kapsamaktadır.

Sınavlar öncesinde aranan koşullara göre sağlık kontrolleri ile boy kilo ölçümünüzü yaptırmanız ve sınavlara önceden çalışarak hazırlıklı gelmeniz sizin ve ailenizin maddi ve manevi kayba uğramasını önleyecektir.

Sağlık Muayenesi: Mülakat sonucunda başarılı olan adaylar sağlık muayenesi için asker hastanelerine sevk edilirler. Adayların, sağlık muayenesi sonucunda "Muvazzaf Astsubay Olur" kararlı sağlık kurulu raporunu alması gerekmektedir. Adayların sağlık muayenesine ilişkin yapacağı işlemler mülakat sonuçlarının internetten duyurulması sırasında ayrıntılı olarak yayımlanacaktır.

DİĞER BİLGİLER

Giriş koşulları ve ikinci aşama seçme sınavları ile ilgili konularda Jandarma Okullar Komutanlığının, başvuru ve birinci aşama olan yazılı sınav ile ilgili konularda ise ÖSYM Başkanlığının, aşağıdaki adres ve telefon numaralarından ihtiyaç duyulabilecek bilgiler mesai saatleri içerisinde alınabilir.

ÖSYM BAŞKANLIĞI Adres : ÖSYM Başkanlığı 06538 Bilkent/ANKARA

Telefon : 0 (312) 298 80 50 (Çok Hatlı Santral) İnternet Adresi : www.osym.gov.tr

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI

Adres : Jandarma Okullar Komutanlığı

İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi 06835 Beytepe/ANKARA

Telefon : (0312) 464 51 10 (Saat 08.00 - 17.30 arası)

İnternet Adresi : www.jandarma.tsk.tr

SINAV ÜCRETİNE İLİŞKİN ESASLAR

Sınav ücreti tutarı ve sınav ücretlerinin hangi banka ve hesap numaralarına yatacağı ÖSYM tarafından internette yayımlanacak olan giriş sınavı kılavuzunda açıklanacaktır.

YAŞ-BOY-KİLO TABLOSU

TABLO -1 BOY-KİLO TABLOSU

BOY (CM.) AĞIRLIK EN AZ (KG.) AĞIRLIK EN FAZLA (KG.)
190 69 94
191 70 95
192 70 96
193 71 97
194 72 98
195 72 99
196 73 100
197 74 101
198 75 102
199 75 103
200 76 104
201 77 105
202 78 106
203 78 107
204 79 108
205 80 109
206 81 110
207 81 111
208 82 112
209 83 114
210 84 115
BOY (CM.) AĞIRLIK EN AZ (KG.) AĞIRLIK EN FAZLA (KG.)
168 54 73
169 54 74
170 55 75
171 56 76
172 56 77
173 57 78
174 58 79
175 58 80
176 59 81
177 60 81
178 60 82
179 61 83
180 62 84
181 62 85
182 63 86
183 64 87
184 64 88
185 65 89
186 66 90
187 66 91
188 67 92
189 68 93

YAŞ-BOY-KİLO TABLOSU (1995 ve 1996 Doğumlu Adaylardan 168 cm.den kısa olanlar için)

DOĞUM YILI YAŞ BOY EN AZ (CM) AĞIRLIK EN AZ (KG) AĞIRLIK EN FAZLA (KG) AÇIKLAMALAR
1996* 17 166 51 71 1995 ve 1996 doğumlu 168 cm.den uzun olan adaylar da yukarıdaki tabloya tabidir.
1995* 18 167 52 72

DİKKAT ! Boy, çıplak ayakla, ağırlık ise yalnızca şort ile ölçülür.

ALIM YAPILACAK LİSANS, ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BAĞLI OLDUĞU FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR

KODU FAKÜLTE / YÜKSEK OKUL ADI KODU FAKÜLTE / YÜKSEK OKUL ADI
1 AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ 47 MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
2 BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKOKULU 48 MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
3 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 49 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
4 BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 50 MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
5 BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 51 MÜHENDİSLİK VE TASARIM FAKÜLTESİ
6 DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 52 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
7 DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU 53 MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
8 DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 54 MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ
9 DEVLET KONSERVATUARI 55 ORMAN FAKÜLTESİ
10 DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUARI 56 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
11 DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ 57 SAĞLIK TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU
12 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 58 SAĞLIK YÜKSEKOKULU
13 ECZACILIK FAKÜLTESİ 59 SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ
14 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 60 SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
15 EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 61 SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU
16 EĞİTİM FAKÜLTESİ 62 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
17 ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ 63 SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU
18 ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ 64 SPOR YÜKSEKOKULU
19 ENDÜSTRİYEL SANATLAR YÜKSEKOKULU 65 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
20 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 66 TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
21 FEN FAKÜLTESİ 67 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
22 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 68 TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ VE TASARIMI FAKÜLTESİ
23 GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 69 TIP FAKÜLTESİ
24 GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 70 TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ
25 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 71 TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
26 GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 72 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE BİLİŞİM BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
27 GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 73 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
28 HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU(ERKEK) 74 TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
29 HUKUK FAKÜLTESİ 75 TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEKOKULU
30 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 76 UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
31 İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 77 ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÜKSEKOKULU
32 İKTİSAT FAKÜLTESİ 78 UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
33 İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 79 UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU
34 İLETİŞİM FAKÜLTESİ 80 UYGULAMALI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
35 İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ 81 VETERİNER FAKÜLTESİ
36 İNŞAAT FAKÜLTESİ 82 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
37 İŞLETME FAKÜLTESİ 83 YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
38 İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ 84 ZİRAAT FAKÜLTESİ
39 KİMYA FAKÜLTESİ 87 İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
40 KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ 88 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
41 KONSERVATUAR 89 İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
42 MADEN FAKÜLTESİ 90 MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
43 MAKİNE FAKÜLTESİ 91 SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
44 MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 92 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
45 MİMARLIK FAKÜLTESİ 93 DİĞER (Lisans ve önlisans programlarının bağlı olduğu fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları)
46 MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

LİSE VE DENGİ OKUL TÜRLERİ İLE KODLARI

KODU ORTAÖĞRETİM OKUL TÜRLERİ KODU ORTAÖĞRETİM OKUL TÜRLERİ
LİSELER ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ
11017 Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) 54012 Endüstri Meslek Lisesi
11025 Özel Lise 54029 Anadolu Meslek Lisesi
11033 Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) 54045 Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi
11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise 54053 Gemi Yapı Meslek Lisesi
11058 Fen Lisesi 54061 Kimya Meslek Lisesi
11066 Özel Fen Lisesi 54078 Matbaa Meslek Lisesi
11106 Lise, Özel Lise (Y. Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler 54086 Motor Meslek Lisesi
11122 Sosyal Bilimler Lisesi 54094 Yapı Meslek Lisesi
11139 Spor Lisesi 54142 Tekstil Meslek Lisesi
ÇOK PROGRAMLI LİSELER 54167 Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi
30028 Lise Programı 54175 Ağaç ve Metal İşleri Meslek Lisesi
30036 Endüstri Meslek Lisesi Programı 54183 Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
30044 Kız Meslek Lisesi Programı 54207 Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi
30052 Ticaret Meslek Lisesi Programı KIZ MESLEK LİSELERİ
30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı) 55017 Meslek Lisesi (Kız Teknik)
30085 Anadolu Meslek Lisesi Programı 55025 Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
30093 Teknik Lise Programı (Kız Teknik) 55058 Tekstil Meslek Lisesi
30109 Teknik Lise Programı (Erkek Teknik) 55066 Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
30117 Anadolu Teknik Lisesi Programı (Erkek Teknik) 55082 Seramik Meslek Lisesi
30125 Sağlık Meslek Lisesi Programı 55155 Turizm Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
GÜZEL SANATLAR LİSESİ 55188 Anadolu Seramik Meslek Lisesi
40015 Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 55228 Özel Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
40023 Güzel Sanatlar Lisesi SAĞLIK MESLEK LİSELERİ
ÖĞRETMEN LİSELERİ 56013 Sağlık Meslek Lisesi
50019 Öğretmen Lisesi 56021 Özel Sağlık Meslek Lisesi
50027 Anadolu Öğretmen Lisesi 56038 Çevre Sağlığı Meslek Lisesi
TİCARET MESLEK LİSELERİ 56046 Laboratuvar Sağlık Meslek Lisesi
52011 Ticaret Meslek Lisesi 56102 Veteriner Sağ. Tek. Mes. L. / Vet. Sağ. Mes. L.
52028 Anadolu Ticaret Meslek Lisesi 56119 Laborant Meslek Lisesi
52036 Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi 56127 Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
52052 Özel Ticaret Meslek Lisesi OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
TEKNİK LİSELER 57018 Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
53016 Teknik Lise (Erkek Teknik) 57026 Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
53024 Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik) 57034 Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
53032 Anadolu Gazetecilik Lisesi 57067 Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
53049 İnşaat Teknik Lisesi DİĞER MESLEK LİSELERİ
53057 Kimya Teknik Lisesi 80013 Adalet Meslek Lisesi
53065 Meteoroloji Teknik Lisesi 80021 Denizcilik Meslek Lisesi
53073 Motor Teknik Lisesi 80038 Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi
53081 Teknik Lise (Kız Teknik) 80054 Maliye Meslek Lisesi
53098 Anadolu Teknik Lisesi (Kız Teknik) 80079 Spor Meslek Lisesi
53105 Ziraat Teknik Lisesi 80087 Tapu Kadastro Meslek Lisesi
53113 Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik) 80095 Tarım (Ziraat) Meslek Lisesi
53121 Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik) 80119 Mahalli İdareler Meslek Lisesi
53138 Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik) 80127 Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi
53146 Özel Anadolu Teknik Lisesi 80143 Meteoroloji Meslek Lisesi
80151 Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi
53154 Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik) 80168 Anadolu İletişim Meslek Lisesi
80176 Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi
53162 Anadolu Teknik Lisesi 80192 Anadolu Tarım Meslek Lisesi
80208 Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

DİKKAT! Yukarıda belirtilen fakülte ve yüksekokulların lisans/önlisans programlarından mezun olmasına rağmen, bu sayfada belirtilen liseler dışında, başka liselerden mezun olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 


yorumlayorum ekle
Bumerang - Yazarkafe


Yorumlar


  henüz yorum yok