Bumerang - Yazarkafe
Künye   |  Bize Ulaşın   |  Giriş Sayfam Yap   |  Sık Kullanılanlara Ekle
0.00
0.00
0.00
Bumerang - Yazarkafe

En Çok Okunanlar

Dicle Üniversitesi Yatay Geçiş Programı Duyurusu

Dicle Üniversitesi Yatay Geçiş Programı Duyurusu

Dicle Üniversitesi’ne 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında normal ve ikinci öğretim (İÖ) programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabul edilecektir.

12 Temmuz 2011 14:04
font boyutu küçülsün büyüsün


Dicle  Üniversitesi’ne 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında  normal ve ikinci öğretim (İÖ) programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabul edilecektir. Kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler, son başvuru tarihleri ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz normal ve ikinci öğretim (İÖ) programlarına yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler, son başvuru tarihleri ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU / DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

1) Kurumlararası yatay geçişler yükseköğretim kurumlarının isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları arasında ve kontenjan dâhilinde yapılır.

 

2) Hazırlık sınıfına, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ise ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

 

3) Ara sınıflara ve yarıyıllara geçiş için;

a) Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dâhil) 100 üzerinden en az % 60 veya eşdeğeri olması gerekir.

b) (a) bendinde yer alan başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Ancak, bu şekilde başvuran adayların başvuruları, (a) bendine göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilebilir.

 

4) Normal örgün öğretim programları ile ikinci öğretim programları arasındaki yatay geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır:

 

a) Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

 

b) Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir ve yatay geçiş yapılması durumunda ikinci öğretim öğrenim ücreti ödenmeye devam edilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk % 10’a girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olan öğrenciler normal örgün öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, yatay geçiş yapmaları halinde ikinci öğretim öğrenim ücretini ödemeye devam ederler.

 

c) 2010-2011 eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk %10’a girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olan ikinci öğretim öğrencileri yine ikinci öğretim programına yatay geçiş yapmaları halinde, yalnız o yıl için normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı öğrenim ücreti olarak öderler.

 

5) Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 ve üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

 

6) Vakıf yükseköğretim kurumları ile yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından normal veya ikinci öğretim programlarına geçiş yapan öğrenciler, geçiş yaptıkları kurumun ikinci öğretim ücretini ödemek zorundadırlar. Ancak, Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesine geçiş yapan öğrenciler cari hizmet maliyetinin yarısını öğrenim ücreti olarak öderler.

 

7) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, üniversitemiz senatosunun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalamasına göre değerlendirilir ve yerleştirme işlemleri ilgili birimin yönetim kurulu kararı üzerine ayrılan kontenjana göre yapılır.

 

8) Not değerlendirme sistemleri 4’lü sistem olan Üniversitelerden yatay geçişle gelmek isteyen öğrencilerin not dönüşümleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “4’lü sistemden 100’lü sisteme not dönüşüm tablosundaki” verilere göre yapılacaktır.

9) Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasında duyurulur. Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak tebliğ edilir.

 

10) Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.

 

11) Yurtdışı yatay geçiş kontenjanlarına, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarına ÖSYM tarafından yerleştirilenler başvurabileceklerdir.

 

 

B-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Başvurduğu programı (bölümü) belirten dilekçe.

2) ÖSYS Sonuç belgesinin onaylı ınternet çıktısı.

3) Not durum belgesi (Transkript), başvuruda bulunan öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği dersler ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı.

(Not belgesi yabancı dilde olanlar, bu belgenin onaylı Türkçesini de eklemeleri gerekmektedir. Ayrıca transkriptlerinde genel başarı not ortalaması hesaplanmamış olan öğrenciler, genel başarı not ortalamasını da hesaplatıp öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumuna onaylatmak zorundadırlar)

4) 2010-2011 eğitim-öğretim yılında bulunduğu sınıf mevcudunun ilk %10’una girip de normal örgün öğretim ve/veya ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yapacak ikinci öğretim öğrencisinin, bulunduğu sınıf mevcudunun ilk %10’una girdiğine dair belgeyi de getirmesi gerekmektedir.

5) Yurtdışı yatay geçiş kontenjanlarına başvuracak adayların, üniversitelerini ve bölümlerini tanıtıcı Türkçe katalog ve benzeri dokümanı da (Türkçeye çevrilmiş ders planları ve içerikleri) getirmeleri gerekmektedir.

 

 

C-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TARİHLERİ

 

AKADEMİK BİRİM BAŞVURU TARİHİ DEĞERLENDİRME TARİHİ SONUÇ- LARIN İLANI ASIL KAYIT TARİHİ YEDEK KAYIT TARİHİ
BAŞLAMA BİTİŞ BAŞLAMA BİTİŞ BAŞLAMA BİTİŞ BAŞLAMA BİTİŞ
Tüm Fakülte ve Yüksekokullar 04.07.2011 19.08.2011 22.08.2011 26.08.2011 05.09.2011 06.09.2011 09.09.2011 12.09.2011 16.09.2011

Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak yukarıda belirtilen tarihler arasında ilgili akademik birime yapılacaktır.

 

Not: Posta ve eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Eşdeğer düzey : Önlisans veya Lisans Diploma Programlarından her birini,

Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80’i aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını ifade etmektedir.

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

FAKÜLTELER YURTİÇİ YURTDIŞI
2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF
TIP FAKÜLTESİ * 4 4 4 4 1 1 1 1
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 3 3 3          
VETERİNER FAKÜLTESİ 2 2 2          
HUKUK FAKÜLTESİ 4 4     2 2    
EDEBİYAT FAKÜLTESİ                
Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü 3 3     1 1    
Arkeoloji Bölümü 3 3     1 1    
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 3 3     1 1    
Felsefe Bölümü 3 3     1 1    
Sosyoloji Bölümü 3 3     1 1    
Sosyoloji Bölümü (İÖ) 3       1      
Tarih Bölümü 3 3     1 1    
Tarih Bölümü (İÖ) 3 3     1 1    
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3 3     1 1    
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (İÖ) 3 3     1 1    
FEN FAKÜLTESİ                
Biyoloji Bölümü 3 3            
Biyoloji Bölümü (İÖ) 3 3            
Fizik Bölümü 3 3            
Fizik Bölümü (İÖ)   3            
Kimya Bölümü 3 3            
Kimya Bölümü (İÖ)   3            
Matematik Bölümü 3 3            
Matematik Bölümü (İÖ) 3 3            
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ                
İktisat 2 2            
İktisat (İÖ) 2              
İşletme 2 2            
İşletme (İÖ) 2              
Kamu Yönetimi 2              
Kamu Yönetimi (İÖ) 2              
Sağlık Yönetimi 2              
ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ                
Almanca Öğretmenliği 2 2            
Almanca Öğretmenliği (İÖ) 2              
Biyoloji Öğretmenliği 2 2 2          
Coğrafya Öğretmenliği 2 2 2          
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 3 3            
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) 3              
Fen Biligisi Öğretmenliği 2 2            
Fen Biligisi Öğretmenliği (İÖ) 2 2            
Fransızca Öğretmenliği 2 2            
Fizik Öğretmenliği 2 2 2          
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2 2            
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 2 2            
İngilizce Öğretmenliği 2 2            
Kimya Öğretmenliği 2 2 2          
Matematik Öğretmenliği 2 2 2          
Okul Öncesi Öğretmenliği 3 3            
Resim İş Öğretmenliği 2 2            
Resim İş Öğretmenliği (İÖ) 2 2            
Sınıf Öğretmenliği 3 3            
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) 3 3            
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3 3            
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) 3 3            
Tarih Öğretmenliği 2 2 2          
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2 2 2          
Türkçe Öğretmenliği 2 2            
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) 2 2            
FAKÜLTELER / YÜKSEKOKULLAR YURTİÇİ YURTDIŞI
2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF
İLAHİYAT FAKÜLTESİ                
İlahiyat Lisans   4            
İlahiyat Lisans (İÖ)   4            
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ                
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3 3            
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 3 3            
İnşaat Mühendisliği 2 2            
İnşaat Mühendisliği (İÖ) 2              
Makine Mühendisliği 3 3            
Maden Mühendisliği 3 3            
MİMARLIK FAKÜLTESİ                
Mimarlık 2 2            
Mimarlık (İÖ) 2              
ZİRAAT FAKÜLTESİ                
Bahçe Bitkileri 2              
Bitki Koruma 2              
Tarla Bitkileri 2              
Zootekni 2              
ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU                
Hemşirelik Bölümü 3 3     1 1    
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU                
Antrenörlük Bölümü 3 3            
Antrenörlük Bölümü (İÖ) 3 3            
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 3 3            
Spor Yöneticiliği Bölümü 2 2            
DEVLET KONSERVATUARI                
Temel Bilimler Bölümü 2 2            
Ses Eğitimi Bölümü 2 2            
Türk Halk Oyunları Bölümü 2 2            
* Tıp Fakültesinde ders müfredatı uyumluluğunun geçiş yapılan sınıfa kadarki tüm sınıfların toplamında en az % 80
oranında sağlanmış olması şartı aranacaktır.
MESLEK YÜKSEKOKULLARI 2. SINIF
NORMAL ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM
ATATÜRK SAĞLIK HİZ.MESLEK YÜKSEKOKULU    
Anestezi 2
Fizyoterapi 2
Ortopedik Protez ve Ortez 2
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2
BİSMİL MESLEK YÜKSEKOKULU    
Bilgisayar Programcılığı 2
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 2
Organik Tarım 2
Şarap Üretim Teknolojisi 2
Tarım Makineleri 2
ÇERMİK MESLEK YÜKSEKOKULU    
Bankacılık ve Sigortacılık 2
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2
İşletme Yönetimi 2
ÇÜNGÜŞ MEHMET ADIGÜZEL MESLEK YÜK.OK.    
Elektrik 2
DİYARBAKIR MESLEK YÜKSEKOKULU    
Aşçılık 2
Bahçe Tarımı 2
Bilgisayar Programcılığı 2 2
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği 3
Çocuk Gelişimi 2
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 2
Elektrik 2 2
Elektrikli Cihaz Teknolojisi 2
Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2
Elektronik Teknolojisi 2 2
Gıda Teknolojisi 2
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2
İnşaat Teknolojisi 2
İşletme Yönetimi 2 2
Kimya Teknolojisi 2
Makine 2
Mobilya ve Dekorasyon 2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3 3
Organik Tarım 2
Otomotiv Teknolojisi 2
Peyzaj ve Süs Bitkileri 2
Radyo ve Televizyon Programcılığı 2
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 2
Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2
Tekstil Teknolojisi 2
Tohumculuk 2
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2
ERGANİ MESLEK YÜKSEKOKULU    
Bilgisayar Programcılığı 2 2
İşletme Yönetimi 2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 2
SİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU    
Çocuk Gelişimi 2


yorumlayorum ekle
Bumerang - Yazarkafe


Yorumlar (9)
 • 1 / 31 Mart 2014 10:30

  1

  1
 • dcvec / 10 Ağustos 2012 08:44

  ererer

  EGER Kİ BI TORPIL FALAN GECILIRSE COK KÖTÜ OLACAK COK GECEN YIL DICLEYE GECISLERDE TORPILM YAPILMIS HAKSIZLIK BU KIMI PUANI IYIYSE O GECSIN TORPIL YAPILDIGI TAKDIRDE MAHHKEMELERE BASVURCAGIZ TORPIL YAPANLAR HAKKINDA ISTEN ATMA CEZASINA KADAR GIDILIR
 • saadet ölmez / 13 Temmuz 2012 18:36

  yatay geçiş

  duyurularınızı sürekli güncelleyebilir misiniz ayrıca posta ile başvuruyu kabul etmiyorsunuz bu durumda elden mi belgeleri teslim edeceğiz
 • sefa asllan / 26 Haziran 2012 02:31

  acill

  ya 2012 nin başvuru tarihleri felan ne zaman yazılacak bi bilgi verseniz olmaz mı
 • medine sönmez / 5 Haziran 2012 06:02

  ....

  tıp fakültesi için not ortalamasının totali mi alınyr yani kurul sonuçlarına ingilizce ,tarih,türk dili de dahil mi? hazırlığı olan üniverstelerden geçişte hazırlık not ortalaması da alınacak mı? eğer bunlar ortalamaya dahil edilecekse yüzde kaç oranında etkileyecek?
 • cihat BARAN / 16 Mayıs 2012 16:00

  YATAY GEÇİŞ

  GEÇİŞ İÇİN AKADEMİK ORTALAMANIN KAÇ OLMASI GEREKİR
 • ayfer bayram / 26 Şubat 2012 13:12

  yatay geçiş bilgi

  bahar dönemi geçiş başvuruları ne zaman olacak acaba ??
 • ayşe tezal / 10 Şubat 2012 09:54

  geçiş bilgi

  merhaba mümkünse 2012 yılı için de geçiş tarihlerini yayımlar mısınız???
 • leyla asutay / 7 Kasım 2011 22:24

  gecis

  ben fen bilgisi ogretmenligi 3 sinif ogrencisiyim 2 donem icin yatay gecis istiyorum yariyil icin gecis kalkti diye duydum nekadar dogru acaba sizlere ulasabilecegim bi numara bulamadim ne yapmam gerekiyo yardimci olursaniz cok sevinirin simdiden tsk ederim...