Bumerang - Yazarkafe
Künye   |  Bize Ulaşın   |  Giriş Sayfam Yap   |  Sık Kullanılanlara Ekle
0.00
0.00
0.00
Bumerang - Yazarkafe

En Çok Okunanlar

YGS-LYS Tercihlerinde En Çok Merak Edilen Konular. YGS-LYS Tercihleri Nasıl Yapılmalı?

YGS-LYS Tercihlerinde En Çok Merak Edilen Konular. YGS-LYS Tercihleri Nasıl Yapılmalı?

2011 YGS – LYS tercihlerini yaparken kafanıza takılan 60 soru ve cevapları aşağıda yer almaktadır. YGS – LYS tercihlerinizi yaparken mutlaka okuyun…

30 Temmuz 2011 15:55
font boyutu küçülsün büyüsün


1-Tercihte Şehir mi, Üniversite mi Önemlidir?

Tercihler döneminde birçok adayın, yaşadığı ildeki üniversiteleri tercih etme eğilimi gözlenmektedir. Hâlbuki öğrencinin kapasitesi ve yeteneği daha kaliteli bir üniversiteyi kazanmaya elverişli olabiliyor. Ailesiyle veya arkadaşlarıyla beraber olma düşüncesi, öğrenciyi bu seçiminden alıkoyuyor. Bu gibi durumlarda öğrenci, aile ve rehber öğretmenin ortak bir anlayışla karar vermeleri ve tercihlerinde alternatifleri değerlendirmeleri daha yaralı olacaktır. Bazı meslekler vardır ki, mezun olunan üniversitenin ismi, iş yaşamına geçildiğinde bir referans oluşturmaktadır. Fakat bu durum her meslek için geçerli değildir. Örneğin, ilaç ihtiyacı olan bir müşteriyi eczacının diploma notu veya mezun olduğu üniversite pek ilgilendirmemektedir. Bu yüzden öğrencinin, bulunduğu ilde okuma fikri, eğer çok özel bir neden yoksa vazgeçilmez bir amaç haline gelmemelidir. Bazı öğrencilerde “Şu üniversite olsun da hangi bölüm olursa olsun.” düşüncesi yerleşmiş olabiliyor. Hâlbuki esas olan, bölüm seçimi olmalıdır. Çünkü üniversite 4 ya da 5 yılı geçirecek bir yer. Seçeceğiniz bölüm -dolayısıyla meslek- ise bütün bir hayatı etkileyecek bir tercih. O halde yapılması gereken şey, okumak istediğiniz bölümün en iyi hangi üniversitede eğitim verdiğini öğrenerek öncelikle orayı hedeflemek olmalıdır.

 

2-Tercih Konusunda Ailelere düşen ne olmalıdır?

Üniversiteye girebilmek için hazırlık sürecine erken başlamak, etkili ve verimli çalışmak, olmazsa olmazların başındadır. Ancak, çalışmanın yanı sıra tercihleri dikkatli ve bilinçli olarak yapmak da bir o kadar önemlidir. Çünkü üniversite adaylarının en çok zorlandıkları ve bocaladıkları konu tercihlerdir. İsabetli bir tercih demek, meslek seçimi demektir. Meslek çeşitliliğinin artması, alternatif mesleklerin çoğalması tercih sürecini daha etkili hale getirmektedir. Gençlerimiz sınavlarda ne kadar başarılı olursa olsunlar tercihlerde yapacakları küçük bir hata, uzun yıllar verdikleri emeklerinin boşa çıkmasına sebep olabilecektir. Gençlerimiz tercih yaparken çoğunlukla başta aileleri olmak üzere çevrelerindeki insanların etkisi altında kalıyorlar. Bazen anne-baba, yapamadıkları meslekleri, çocuklarında görmek için, çocuklarına baskı yapabiliyorlar. Gençlerimiz de okumaları için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ailelerini mutlu etmek için onların tercihlerini dikkate alıyorlar. Sonuç olarak, okulu bitirip mesleğe atıldıktan sonra ailelerinin isteğiyle yapılan meslek seçiminin hatalı olduğunun farkına varıyorlar. Çünkü o mesleği yapmaktan zevk alamıyorlar. Tercih yapma konusunda ailelere düşen görev sadece yol gösterici olmalarıdır.

 

3- ÖSYM Yerleştirme Nasıl Olmaktadır?

Önce Y-LYS puanları büyük olandan başlayarak başarıya göre sıralanır. Sonra tüm yükseköğretim programları için o programı seçmiş adayları puanlarına göre sıralanır. Böylece her aday, tercih ettiği bütün programların -tercih geçerliyse- listesinde yer almaktadır. Yükseköğretim programlarının puana göre sıralı aday listeleri, programların kontenjanları ve öğrencilerin tercihleri dikkate alınarak tek tek incelenir. Adayın, puanı yüksek olana öncelik verilerek kesin kayıt hakkı elde ettiği program belirlenir ve yerleştirilen aday öteki programların listesinden çıkarılır. Birinci tercihine yerleştirilemeyen adayların sırayla diğer tercihlerine bakılır. Adayın puanı, sonuncu tercihinin kontenjanı içinde yer almaya yetmezse aday açıkta kalır. Bu işlem, programların kontenjanları doluncaya kadar sürdürülür.

 

4- Ön lisans (2 yıllık) sınavsız geçiş programlarının bulunduğu tablodaki (Tablo 3A) programlara yerleştirme nasıl yapılıyor?

  • Bu tabloda öncelik meslek liseli adaylar içindir. Bu tablo içerisinde yer alan programlara meslek liselerinin Tablo 6C dikkate alınarak son dönem mezunları öncelikli olarak yerleştirme işlemi sağlanır. İlgili programın kontenjanı meslek liseleri ile yerleştirilmesi sağlanır.
  • Meslek liseliler kendi öncelik sıralamalına göre yerleştirilir.
  • Kalan boş kontenjanlara genel liseliler veya alan dışından meslek liseliler ilgili YGS puanlarına göre yerleştirme yapılacaktır.
  • Bazı programlarda meslek lisesi bitirme puanları taban puan olarak belirlenmiştir.

 

5- Ön lisans (2 yıllık) sınavsız geçiş programlarının dışındaki (Tablo 3B) programları tercih etme koşulu nedir?

Bu programlara hem genel lise hem de meslek liseli YGS ilgili puan türünde 140 ve üzeri puanı almış olan adaylar tercih yapabilirler

 

6- Merkezi yerleştirmeyle kesin kayıt hakkı kazanan bir aday isterse özel yetenek sınavına başvurabilir mi?

  • Bir programa yerleşen aday, isterse özel yetenek sınavlarına girebilir.
  • Üniversitelerin özel yetenek sınavları genel olarak ağustos ayında farklı tarihlerde uygulanır.
  • Her iki programı kazanan aday aynı anda ikisine kayıt yaptıramaz. Birini seçmek zorunda kalır.
  • Özel yetenek sınavlarıyla ÖSYM’nin bir ilgisi yoktur.
  • Üniversitelerin özel yetenek sınavları ile ilgili bilgiler web sayfalarından takip edilebilir.
  • Sadece özel yetenekle yerleşmek isteyen adaylar merkezi yerleştirme için başvuruda bulunamazlar.

 

7- Sınavsız Geçiş ile 201 -ÖSYS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayın 2011’de Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanına uygulanacak katsayıda değişiklik yapılır mı?

Sınavsız Geçiş ile 2010-ÖSYS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayın Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanına uygulanacak katsayıda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

 

8- Tercihlerimi ÖSYM’ce onandıktan sonra değişiklik yapmak mümkün mü?

Tercih bildirimi ile ilgili işlemler tamamlandıktan ve onaylandı yazısı çıktıktan sonra hiçbir şekilde değişiklik yapılması mümkün değildir.

 

9- Okul Birincilerinin Avantajı Nelerdir?

ÖSYM, Öğrenciler tercih listelerini gönderdiklerinde yerleştirme işlemi yapılırken okul birincilerine farklı bir işlem yapmaktadır. Bu işlemin birinci aşamasında tercihlerin ilgili bölümü yazan okul birincileri arasından ayrılan kontenjan kadarı yerleştirilir. Eğer okul birincisi olan öğrenci tercihlerinden herhangi birisine okul birincisi olarak yerleşmezse normal bir öğrenci gibi tercih listesine tekrar bakılarak normal yerleştirme işlemi yapılır. Buna göre okul birincisi öğrenciye iki kez bakılır. Okul birincisi olarak tercih yapacak öğrencilerin bu avantajı kullanmaları gerekir. Bunun için adaylar ilk tercihlerini kendi başarı sıralamaların 25 binden daha üzerinde yazmalıdırlar. Diğer tercihlerde ise daha mütevazı bölümlere yer verilmelidir. Okul birincilerinin kendi okullarında en yüksek ağırlıklı ortaöğretim başarı puanına sahip olabilmeleri için okullarındaki en yüksek mezuniyet puanına sahip olmaları gerekiyor. Okul birincilerine ayrılan kontenjan ayrıcalığı yalnızca bu yıl için geçerli olacak. Okul birincileri için ayrılan kontenjanlar sınırlı. Bu nedenle tercihlerin tümünü çok istenen programlar arasında yapan okul birincileri puanlarının yüksek olmaması durumunda hiçbir programa yerleştirilmeyebilirler. Kılavuzda yer alan tüm genel kurallar okul birincileri için de geçerli olacaktır.

 

10- Spor Dallarında Üstün Başarılı Olan Adaylar

Spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar, spor alanlarında yükseköğretim programlarına yerleştirilirken, bu adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği bir katsayı ile çarpılarak 2011-YGS puanlarına eklenecektir. Bu uygulamadan yararlanabilmek için Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Oyunları, Üniversite Oyunları, Dünya ve Avrupa Gençlik Olimpik Festivali ile Dünya Askerî Oyunlarında 1, 2 veya 3.’lük kazanılması gerekir. Bu adaylar, merkezi yerleştirme dışında, YGS puanları, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı puanları, yükseköğretim programlarının kontenjanları ve adayların tercihleri göz önünde tutulmak suretiyle ÖSYM’ce yerleştirilecektir. 2010-ÖSYS’de bu imkândan yararlanarak bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar 2011-ÖSYS’de aynı imkândan yararlanmak için tekrar başvurduklarında, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarına, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen katsayının yarısı kadar bir katsayı uygulanacaktır.

 

11- Yüksek Öğretim Sözlüğü

  • Yükseköğretim: Ortaöğretimi bitirmek kaydıyla en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim öğretimin tümü. Yükseköğretim önlisans, lisans, lisansüstü düzeylerde yapılıyor.
  • Lisans: En az sekiz yarıyıl (4 yıl) programı kapsayan yükseköğretim. Lisans öğretimleri fakültelerde yapılıyor.
  • Önlisans: Dört yarıyılı kapsayan, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, lisans öğretiminin ilk kademesini oluşturan yükseköğretim. Önlisans öğrencileri eğitimlerini meslek yüksekokullarında görüyor.
  • Fakülte: Üniversiteye bağlı olarak yüksek düzeyde eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan kendisine birimler bağlanabilen yükseköğretim kurumu
  • Meslek yüksekokulları: Belli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren, bir fakülte veya doğrudan rektörlüğe bağlı olan yükseköğretim kurumları.
  • Örgün öğretim: Öğrencilerin eğitim ve öğretimleri devam ettiği sürece okula devam etme zorunluluğu olan öğretim.
  • Açık öğretim: Öğrencilere radyo, televizyon gibi iletişim araçlarıyla öğretim veren tür.

12- Tercih Yapılabilecek Puan Aralıkları Nelerdir?

  • Üniversitelere yerleştirme iki farklı şekilde yapılacaktır. Bunlardan biri üniversitelerin kendilerinin yapacağı ve özel yetenek sınavlarıyla öğrenci alacak programlar için olacak. Özel yetenekle öğrenci alacak programlar için ön koşul herhangi bir YGS puanının 180 aşmış olmasıdır. Eğer aday, liselerin sanat dalından mezun ise taban puan 145 yeterlidir. Adaylar tercih listelerinde ÖSYM’nin yapacağı merkezi yerleştirme programlarına yer verecekler.
  • Diğer de ÖSYM’nin gerçekleştireceği merkezi yerleştirme işlemleriyle gerçekleştirilecektir. Merkezi yerleştirme adayın aldığı ham puanlara göre biçimlenecektir.
  • Herhangi bir YGS ham puanı 140- 180 arası olan adaylar. Bu adaylar YGS’de aldıkları 6 farklı puan türüne göre tercih yapabilecekler. Tercih edebilecekleri programlar, Meslek yüksek okulu ve AÖF lisans programları ( İngilizce öğretmenliği hariç)dır. Adayla isterlerse özel yetenekle öğrenci alan programlara da başvuru yapabileceklerdir.
  • Herhangi bir YGS ham puanı 180 ve daha fazla olan adaylar: Bu adaylar LYS’lere girip 180 ve üstü puanlar almış ise adaylar hem YGS’deki 6 puan türüne, hem de LYS’deki 12 puan türüne göre yani toplam 18 ayrı puan türüne göre tercih yapma hakkına sahipler olacaklar.Adaylar isterlerse tercihlerinde önlisans programları, aöf programları ve özel yetenekle ilgili öğrenci alan programlara da başvuru yapabileceklerdir.
  • Sadece sınavsız geçiş hakkına sahip olanlar. Eğer YGS’de puan türlerinin hiçbirinden 140 barajı aşan yoksa sınavsız geçiş hakkına sahip olanların dışındakilerin tercih yapma hakları olmayacaktır. Sınavsız geçiş, sadece meslek liselerine tanına bir haktır.

 

13- Tercih Oluşturulurken Önemli Kriterler Nelerdir?

1.     Tercih listesi oluşturulurken 2011 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlar Kılavuzu öne konmalı ve hiçbir önkoşul gözetilmeksizin istek sırasına göre tüm programlar belirlenmelidir.

  • 2.     Belirlenen bölümlerin yanlarına tüm özellikleri ve tercih edilen bölüme 2010 yılında giren adayların başarı sıraları yazılmalıdır.
  • 3.     Tercihler başarı sırasına göre yapılmalıdır.
  • Başarı sıralaması İlk 5 binde olan öğrenciler tercihlerine ilk bin – 2 binden başlamaları ama tercih yoğunlaşmasının 4-8 bin arasında olması,
  • Başarı sıralaması 20 binde olan öğrenciler tercihlerine ilk 4-5 binden birkaç tercih yapıp, ama tercih yoğunlaşmasının 15-25 bin arasında olması,
  • Başarı sıralaması 50 binde olan öğrenciler ilk birkaç tercihini 10 binlerden yapıp tercih yoğunlaşmasının 30 – 60 bin arasında olması,
  • Başarı sıralaması 100 binde olan öğrenciler tercihlerine ilk bir kaç tercihini 20 binlerden yapıp tercih yoğunlaşmasının 75 – 1 50 bin arasında olması daha idealdir.
  • 4.     Bu ön belirlemelerden sonra, kazandığınızda gidip öğrenim görmeyeceğiniz fakülteleri, barınma sorunu oluşturabilecek, sadece puan göre yazılan, mezun olduğunuzda istihdam imkanları kısıtlı olanları, ileride daha büyük sorunla karşılaşmamak için listeden çıkartılmalıdır.
  • 5.     Eğer farklı puan türlerinden tercih yapılacaksa tercih listeler, her alandan en çok istenilenlere bölümlere göre oluşturulmalıdır. Örneğin MF’ciler aynı zamanda TM den puan kırılmadan ortak alana yönelik iktisat, işletme, sınıf öğretmenliği gibi programlar tercih edebilmektedirler. İstedikleri bölümü MF-1.2.3.4 ve TM-1.2.3 puan türlerine karşılık gelen başarı sıralarına göre karma olarak oluşturabilirler.
  • 6.     İstek sırasına göre bölümler arasında başarı sırası farkı olabilir. Bu fark başarı sırası olarak 3-5 bini aşmış ise o zaman ölü tercih oluşur. Bu duruma dikkat edilmelidir. Ama aradaki fark çok iste hangi bölüm daha çok isteniyorsa o bölüm kalmalı diğer listeden çıkartılmalıdır.
  • 7.     Tercihiniz kılavuzda var olup ta kazanılsa dahi kayıt yaptırılmayacak düşük başarı sırasına ait yerler listeden çıkartılmalıdır. Kazanıldığında kayıt yaptırılsın yaptırılması başarı katsayısı bir sonraki yarı yarıya düşecektir.
  • 8.     Puanı belli olmayan bölümleri diğer bölümleri yakın puanlı olan başka bir yakındaki üniversite ile kıyas edilebilir. Örneğin; Selçuk üniversitesinde yeni açılan bir bölümün puanını bulmak için Erciyes üniversitesindeki bu bölümün başarı sırasına bakılabilir. Fakat bu bölümün aynı aynı başarı sırasında olacağı anlamına gelmez.
  • 9.     Tercihlerinizde yer verdiğiniz bölüm/programların devlet, vakıf, KKTC veya yurtdışı da olsa maddi koşullarına dikkat edilmelidir. Üniversite ve bölüm seçiminizde maddi koşullar çok önemlidir. Devlet üniversitelerinde ikinci öğretim yapan bölümlerin harç miktarları normal öğretimlere göre çok yüksektir. Ayrıca devlet üniversitelerinde de yurt dışı üniversiteleriyle entegre yürütülen bölüm/programların ücretli olduğu unutulmamalıdır. Bu bölümlerin belirli dönemleri Türkiye’de, diğer dönemleri de yurt dışında okutulur. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında okunan yıllar için bir bedel ödenmektedir.
  • 10.   2 yıllık programlardan tercihte bulunacak genel lise mezunu adaylar, Tablo 3A’daki bölümler için önceliğin meslek lisesi mezunlarına verildiğini, kontenjan artarsa kendilerinin sınav sonuç belgesindeki alan dışı Y-YGS puanlarına göre yerleştirileceklerini unutmamalıdır.
  • 11.   Aday Türkçe-Matematik Bölümü mezunu olsun. Bu aday “İstediğim her bölümde okuyabilme ihtimalim olsaydı hangi bölümlerde okumak isterdim?” sorusuna en çok istenilenden en az istenilene doğru sıralanmalıdır. Burada bölümler arası tercihlerde tercih sırası belirlenirken, üniversitenin sunduğu imkânlar, yabancı dil ayrımından, sağlık durumuna, üniversitenin bulunduğu şehir, burs durumu, merkezi olması ekstra ücret uygulamasından, hazırlık sınıfı şartına göre pek çok ölçüt yer alabilir.

 

14- Tercih Listesinin Tamamı Doldurma Zorunluluğu Var Mı?

Adaylar tercih listesinin tümünü doldurmak zorunda değillerdir. Bu sene geçen senede olduğu gibi tercih hakkı 30 dur. Tercihlerin tamamının doldurulması kişiye avantajlı olunmasıyla bir ilgisi yok. Bu tamamen öğrencinin isteğine bağlı bir durumdur. ÖSYM, yerleştirmede adayların tercihlerinin sıralamasını değil, her adayın bireysel başarısını göz önüne almaktadır..

 

15- Karşılaşılan En Çok Tercih Hataları

  • Farklı puan türünden ve ortaöğretimdeki alanla örtüşmeyen bölümler seçmek
  • Tercih listesini doldurmak için istek dışı yükseköğretim programları yazmak
  • Bölümlerin başarı sırasını ve puanını göz önüne almayarak tercih yapmak
  • Bölümlerin özel şartlarına dikkat etmeden tercih yapmak
  • Kodlama hatası yapmak
  • Meslekleri ve üniversitelerin bulunduğu şehirleri tanımadan tercih yapmak
  • Vakıf üniversitelerinin burslu ya da burssuz programlarının özel koşullarını göz önünde bulundurmadan tercih yapmak
  • Okul türü, alan/kol/ bölüm, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını tam olarak karşılayamadığınız programları tercih etmek

16- Alınabilecek en yüksek LYS puanları nelerdir?

  • LYS puanları 100-500 Aralığında olacak. İlgili sınavlara katılan ve en az 0,5 net elde ederek puanı hesaplanabilen adaylardan en kötü sonuca sahip olan aday 100, en iyi sonuca sahip olan aday (ya da adaylar) 500 olacak şekilde LYS ham puanları hesaplanacaktır.
  • Buna göre okul birincisi bir öğrencinin alacağı en yüksek puan;
  • Öğrenci genel lise mezunu ise 500 + ( 500*0,15) = 575
  • Öğrenci meslek lisesi mezunu ise 500 + ( 500*0,21) = 605 puan olacaktır

 

17- AOBP hangi katsayı ile çarpılarak ham puanlara katılacak?

 Ağrılıklı ortaöğretim başarı puanları (AOBP), LYS ham puanlara, tüm adaylar için mezun oldukları ya da tercih edecekleri bölümlere bakılarak, alan içi tercihlerde 0,15; alan dışı tercihlerde 0,12 ile çarpılarak katılacak. Meslek-Teknik liseliler kendi alanlarıyla ilgili bir program tercih ettiklerinde AOBP’si0,15 + 0.06 ile çarpılacaktır.

 

18- LYS puanı ile öğrenci alan bir yükseköğretim programına yerleştirilirsem, aynı yıl özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlara da başvurabilir miyim?

 Evet. 2011-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen bir aday, eğer isterse aynı yıl yetenek gerektiren programlara da başvurabilir. Özel yetenek sınavını da kazandığı takdirde, yerleştirildiği iki tercihinden birine kayıt yaptırabilir.

 

19 Yükseköğretim programını kazandım, ancak liseden mezun olamadığım için kayıt yaptıramadım. Gelecek yıl sınava başvurduğumda başarı puanımın çarpılacağı katsayısında üşme olur mu?

 Yükseköğretim programını kazandım, ancak liseden mezun olamadığım için kayıt yaptıramadım. Gelecek yıl sınava başvurduğumda başarı puanımın çarpılacağı katsayısında düşme olur mu?

 

20- Sınav sonucunda oluşan YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4,YGS-5 ve YGS-6 puanları hangi programları tercih etmek için kullanılır?

              YGS puanlarına göre tercih edebileceğiniz programlar şunlardır:

  • MYO programları(Sınavsız geçişten boş kalan kontenjanlar)
  • AÖF ön lisans programları
  • AÖF lisans programları(İngilizce öğretmenliği hariç)
  • Özel yetenekle girilen programlar
  • Meslek liselerinin kendi alanları lisans programları (Ek puanla girilen yerler)

21- Bir yükseköğretimi kazandığı halde liseden mezun olamayan adayın durumu ne olur?

 

  • Kayıt dönemine kadar liseden mezun olamazsa üniversiteye kayıt yaptıramaz.
  • Bir sonraki yıl YGS-LYS hazırlıkta AOBP kırılmaz. İlk defa giriyor gibi değerlendirilir.
  • Adayların liseden mezun olamadıklarını resmi bir belge ile ÖSYM’ye bildirmeleri gerekir

 

22- Ben 2 yıllık bilgisayar teknolojileri ve programlama mezunuyum. LYS ye girdim fizik bölümü yazmak istiyorum. DGS sınavı ile geçiş alanlarımız arasında fizik yazıyor. LYS ile fizik bölümüne girersem kaçıncı sınıftan başlarım. Normalde DGS ile girdiğimizde intibak sınıfından başlıyoruz.

 Öncecikle LYS ile DGS birbirinden farklı sınavlar. LYS ile bir bölüme yerleştirildiğinizde 1 sınıftan başlayacaksınız. Eğer DGS ile fizik bölümüne yerleştirildiğinizde gördüğünüz bazı derslerden muaf olabiliriniz. Oryantasyon sınıfında fark dersleri verdikten sonra bir üst sınıftan başlayabilirsiniz

 

23- Genel Merkezi Yerleştirme İşlemleri Nasıl Olmaktadır?

  • 2011-ÖSYS sonuçlarına göre yapılacak olan merkezi genel yerleştirme işlemi, adayların ÖSYS tercihlerini yaptıktan sonra aynı zamanda ve tek işlemde (bir defada) bilgisayarla 2011 Temmuz ayı içinde yapılacaktır.
  • Merkezi yerleştirme işlemi, adayların sınav puanları, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları, varsa ek puanları, tercihleri ve programların kontenjan ve özel koşulları göz önünde tutulacaktır.
  • 2011 yılında, ÖSYS sonuçlarına göre yapılacak merkezi yerleştirmede 2011 Y-LYS ve Y-YGS puanları kullanılacaktır. Bu yerleştirme işleminde, daha önceki yıllara ait Y-ÖSYS puanları geçerli değildir. Aynı özellik, Özel Yetenek Sınavı sonuçlarıyla öğrenci kabul eden programlar için de geçerlidir.

 

24- Merkezi Yerleştirme İşleminde Eşit Puan Alan Adaylara Yapılacak işlemler

  • Böyle bir durumla karşılaşmak zor bir ihtimal, fakat ÖSYM bu durumlarda şu şekilde işlem yapmaktadır.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi yerleştirme işleminde bir programa kesin kayıt hakkı kazananların belirlenmesinde, hangi sırada olursa olsun bu programa tercihleri arasında yer vermiş olan adaylardan, yerleştirmede kullanılan Y-ÖSYS puanı ve varsa ek puan toplamı büyük olana öncelik tanınacaktır.
  • Bir yükseköğretim programını tercih etmiş olan adayların, bu programa kesin kayıt hakkı kazananları belirlemede kullanılan ek puan dâhil puan toplamı eşit olduğunda, Y-ÖSYS puanı büyük olana, bu puanları da eşitse ÖSYS puanında ağırlığı fazla olan test bölümünün ham puanı (neti) büyük olana (en büyük ağırlık iki teste eşit olarak verilmişse, bu iki testteki ham puanlar ortalaması büyük olana) öncelik verilecektir.
  • Eşitlik sürdüğü takdirde, söz konusu yükseköğretim programını daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

 

25- Ortaöğretim Başarı Puanı Etkisi

  • YGS ve LYS’ye başvuran her adayın, ortaöğretimdeki başarı durumları göz önünde tutularak bir ortaöğretim başarı puanı hesaplanacaktır. Ortaöğretim başarı puanları ağırlıklı ortaöğretim başarı puanının hesaplanmasında kullanılarak Y-YGS ve Y-LYS puanının hesaplanmasında kullanılır.
  • Ortaöğretim başarı puanı 100 ile 500 arasında değişir.
  • Ortaöğretim başarı puanı, Meslek Lisesi çıkışlı adayların kendi alanlarındaki iki yıllık yükseköğretim programlarına yerleştirilmelerinde kullanılır.
  • Adayların ortaöğretim başarı puanları; Mezun durumda olanların diploma/mezuniyet notları/puanlarıMezun durumda olmayanların okullarınca diploma/mezuniyet notuna/puanına benzer şekilde, başarı ortalamaları göz önünde tutularak hesaplanır.

 

26- 2011 YGS’ de ilk tercih döneminde merkezi yerleştirme ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar ek kontenjana başvurabilir mi?

Kontenjansız Açık Öğretim programlarına yerleştirilen öğrenciler hariç, ilk yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar ek kontenjanlara başvuramazlar

 

27- Sadece özel yetenek sınavına başvuracak olan öğrencilerin tercih yapmasına gerek var mıdır?

Hayır, gerek yoktur çünkü bu adaylar merkezi yerleştirme ile değil tercih edecekleri okulun özel koşullarına göre yerleştirileceklerdir. YGS’de 180.000 barajını geçmeleri yeterli olacaktır.

 

28- Genel lise mezunu bir aday, alan dışı tercih yaptığında ne kadar puan kaybına uğrar?

  • 2011 ÖSYS’de AOBP, en düşük 100 ve en yüksek 500 olacak.
  • Bu durumda alan dışı tercih yapılınca aday eğer okul birincisi ise
  • Kendi alanında tercih yaptığında 500×0.15 = 75 ek puan alacak, alan dışı tercih yaptığında ise 500×0.12= 60 ek puan alacak. Bu durumda adayın kaybı 75-60= 15 puan olacak

29- Yetenek sınavlarına girmek için YGS’ye mi, yoksa LYS’ye mi girmek gerekiyor

Yetenek sınavlarına başvurabilmeniz için YGS’den 140 puan barajını aşmanız yeterli. Özel yetenek sıvalarının OSYM ile ilgisi yoktur. Söz konusu sınavları üniversiteler tarafından yapılmaktadır

 

30- Mühendislik Fakülteleri ile Teknoloji Fakültelerinin Eğitim Alanları Arasında Farklar Nelerdir?

Öncelikle mühendislik fakülteleri daha çok bilgi ve teori ağırlıklı iken, teknoloji fakülteleri beceri ve uygulama alanına yöneliktir. Mühendislikte araştırma ve geliştirme hedeflenirken, teknoloji fakültelerinde ürün kalitesini oluşturma, güncel bilgileri detaylı bir şekilde uygulama, ürünleri ve üretim sistemlerini zenginleştirmek, verimliliği arttırmada güncel teknolojileri kullanmak, ekonomik sistemler ve emniyetli üretim yöntemlerini geliştirme hedeflenmektedir.

 

31- Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına (M.T.O.K)Yönelik Yüksek Öğretim Programları Hangileridir?

  • Teknoloji fakültelerinin bulunduğu üniversiteler; Fırat (Elazığ),Karabük, S.Demirel (Isparta), Marmara (İstanbul),Gazi (Ankara),Sakarya, Kocatepe (A.Karahisar), Nevşehir, Karadeniz Teknik (Trabzon), Muğla, Kırklareli olmak üzere 12 üniversitedir. Bu üniversitelerde; mekatronik, enerji sistemleri, metalürji ve malzeme, otomotiv, imalat, yazılım, ağaç işleri, endüstri, bilgisayar, elektrik-elektronik, inşaat, makine mühendislikleri bulunmaktadır. Teknoloji fakültelerinin toplam kontenjanı lise birincileriyle birlikte 1.782 dir.
  • Turizm fakülteleri, Gazi, Kırklareli ve Nevşehir Üniversitesi üniversitelerinde bulunmaktadır. Turizm fakülteleri bölümleri; turizm rehberliği, gastronomi ve mutfak sanatları ve rekreasyon yönetimi olup toplam kontenjan 408 dir.
  • Sanat ve tasarım fakültesi sadece Gazi üniversitesinde vardır. Fakültede ise; grafik tasarımı, moda tasarımı, tekstil tasarımı ve üretimi, el sanatları tasarımı ve üretimi, tekstil tasarımı ve üretimi bölümleri vardır. Sanat ve tasarım fakültesin kontenjanı 188 dir.

 

32- Adayın Tercih listesinde yer almayan ama puanı yettiği programa yerleşmesi mümkün müdür?

Yerleşme işleminin yapılabilmesi için tercihte bulunması gereklidir puanı yetse de tercih yapmazsa aday yerleşemez.

 

33- Eşit ağırlık mezunu bir öğrenciyim.Bu yıl lys de hem eşit ağırlık hemde sözel alanla ilgili sınavlar girdim.Tercih listemde hem TS-2 den hemde Tm-1 den alanlar tercih edebilir miyim?Ayrıca şu an İ.Ü. de İng. İktisat bölümünde(örgün eğitim) okuyorum aynı anda ikinci öğretim bir bölüm okuyabilir miyim?

Aynı anda ikinci bir üniversite olarak Aöf okunabilir. Ama istenirse aynı üniversitede benzer alanlarla ilgili yandal programı bitirilebilir.

 

34- YGS’ de aldığım puanlar şöyledir. YGS-1=128,722 YGS-2=128,960 YGS-3=146,430 YGS-4=147,917 YGS-5=138,122 YGS-5=133,006 AÖF girmek istiyorum. Bazıları AÖF’nin taban puanının 180, bazıları da 140 puan diyorlar. Yardımcı olabilir misiniz?

YGS-3 puanınız 140 aştığınız için AÖ Fakültesinde istediğiniz bir bölümü (İngilizce Öğretmenliği dışında) tercih edebilirisiniz.

 

35- Barajı Aşamayan Öğrenciler Ne Yapmalıdırlar?

Barajı aşamayan öğrencileri iki grupta değerlendirmek gerekir. Bunlardan birincisi baraj puanına yakın olup aşamayan öğrencilerdir ki, bu öğrenciler gelecek yıl için biraz daha ciddi hazırlandıklarında barajı geçebileceklerdir. Barajdan çok uzaklarda düşük puan alan öğrenciler sınavda bu duruma neden olan şanssızlıklar yaşamamışlarsa sınavlara tekrar girmek için çok fazla ısrarcı olmamalıdırlar

 

36- Üniversite Bölümleri Neden Boş Kalıyor?

Üniversite bölümlerinin boş kalmasının en büyük nedeni, plansız kontenjan artırımıdır. Ayrıca, vakıf üniversitesi kavramının yeterince bilinmemesi ve toplumca benimsenmemesi, bölümlerin ve fakültelerin tanınmaması, üniversitelerin ve YÖK’ün toplumsal ihtiyaçlara göre değil üniversitenin imkânlarına göre bölüm açması, mesleki rehberliğin ve yönlendirme eğitimlerinin yetersizlikleri bölümlerin dolmamasına neden olmaktadır.

 

37- Dikey Geçiş Nasıl Yapılmaktadır?

İki yıllık meslek yüksekokullarında okuyan, mezun olan öğrencilerin kendi alanları ile ilgili lisans bölümlerine geçmeleri. Dikey geçiş yerleştirmesi DGS adı verilen bir sınavla merkezi olarak yapılır. DGS’ ye meslek yüksekokulları ve açık öğretim önlisans programlarından mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar başvurabiliyor. Adaylar dikey geçiş için yapılacak sınavlara aynı önlisan alanından en çok üç kez girebilir. Açık öğretim dahil dört ve daha fazla yıllık programlardan önlisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramaz

 

38- İkinci Öğretim Ne demektir?

Bazı yükseköğretim kurumlarında örgün önlisans ve lisans programlarının eşdeğerinde programlar açılmaktadır. Bu türdeki öğretimler örgün öğretim dışındaki saatlerde (akşam saatleri ya da hafta sonları) yapılıyor. Bu öğrenciler örgün öğretim öğrencilerinden daha yüksek oranda harç ödüyorlar. İkinci öğretimden mezun olan öğrencilerin diplomalarında, ikinci öğretimle ilgili herhangi bir ifadeye yer verilmiyor.

 

39- Yatay geçiş nasıl yapılmaktadır?

Öğrencilerin bulundukları programlarda hazırlık sınıfı dışında en az iki yarı yıl eğitim gördükten sonra, başarılı olmak, üniversitede disiplin cezası almamış olmak, üniversite ile ilişkileri kesilmemiş olmak kaydıyla, öğrencinin kendi üniversitesinde ya da başka bir üniversitede asıl programından yakın bir programa geçiş yapması. Bununla ilgili koşullar üniversiteden üniversiteye ve bölümler arasında değişebilir. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, ilgili üniversitelerde koşullar hakkında araştırma yapmaları gerekir.

 

40- Ek Yerleştirme İşlemleri Nasıl olacaktır?

ÖSYS sonuçlarına göre (Sınavsız Geçiş dâhil) yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle boşalan kontenjanlarına eylül ayının son haftası içerisinde ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme işlemi yapılır. ÖSYM gerek genel yerleştirmede kontenjanı dolmayan, gerekse kaydolmama nedeniyle boş kalan programları ve açık kontenjanları gösteren bir Ek Yerleştirme Kılavuzu hazırlar.Ek yerleştirmede meslek yüksekokulları programlarına öncelikle Sınavsız Geçiş hakkı olan adaylar yerleştirilir. Bu yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlara lise mezunları ile meslek lisesi mezunları alanları dışında ÖSS puanlarıyla yerleştirileceklerdir.

 

41- Sınavsız yerleştirme sonrası boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak mı ?

Meslek lisesi ve Teknik lise öğrencileri, kendi alanları dâhilinde yapacakları tercihlere göre yerleştirilecekler; bu öğrencilerden kalan boş kontenjanlara ise Meslek liselerin ve Teknik liselerin farklı alanlarından mezun olanlarla diğer düz lise öğrencileri 140 puan barajını da aşmışlarsa hiçbir öncelik olmadan ilgili Y-YGS puanlarına göre yerleştirileceklerdir.

 

42- Sınavsız Geçiş ile 2010-ÖSYS’de kendi alanımda bir yükseköğretim programına yerleştirildim, 2011-ÖSYS puanım ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanlarına uygulanacak katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılacak mı?

Sınavsız Geçiş ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanlarına uygulanacak katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

 

43- Düz lise çıkışlı adaylar 2 yıllık Meslek Yüksekokulu tercihi yapamayacaklar m

“Sınavsız Yerleştirme” sonrası boş kalan kontenjanlar için “ek yerleştirme” yapılacağından, ek yerleştirmede alan dışı (AOBP x 0.12) Y-YGS puanları dâhilinde koşullarını karşılayabildikleri takdirde 2 yıllık meslek yüksekokullarından tercih yapabileceklerdir.

 

44- Meslek lisesi ve Teknik lise mezunları 4 yıllık fakülteleri nasıl tercih edecekler?

Meslek lisesi ve Teknik lise mezunları 4 yıllık fakültelere ve kendi alanları dışındaki 2 yıllık meslek yüksekokullarına yerleştirilebilmeleri için 2011 ÖSS’ye girmeleri ve yeterli puanı almaları gerekmektedir. 2011 Ağustos ayında yapılacak olan merkezi yerleştirmede kendi alanlarıyla ilgili 4 yıllık fakülteleri AOBP x 0.21 ile çarpılmış puanlar, kendi alanları dışındaki 4 yıllık fakülteleri AOBP x 0.12 ile çarpılmış puanlarla tercih yapabilecekler. Meslek lisesi ve Teknik lise mezunları tercihlerinde teknoloji fakültelerine yer verdiklerinde MF-4 puanlara AOBP’leri 0.15 ile çarpılarak işlem görecekler. Ayrıca kendi alanları dışındaki 2 yıllık meslek yüksekokullarını da ek yerleştirme ile (AOBP x 0.12) puanlarıyla tercih edebileceklerdir.

 

45- Fen Edebiyat Bölümlerini Tercih Edecekler Nelere Dikkat Etmelidirler?

  • Fen – Edebiyat fakültelerinin asıl işlevi bilim adamı yetiştirmektir.
  • Fakat mezun olan öğrenciler aldıkları formasyon eğitimiyle öğretmen de olabilmektedirler.
  • YÖK, eğitim fakülteleri dışındaki fakültelerde okuyup da öğretmen olmak isteyenlere pedagojik formasyon için 4 üzerinden 2,5 diploma notu şartı getirdi.
  • Fen – Edebiyat fakültelerini seçen adayların öğrenim sürecinde derslerinde de başarılı olmaları gerekiyor.

 

 

46- Ergoterapi Bölümü ne demektir?

Ergoterapi  anlamlı ve amaçlı aktivitelerle  sağlığı ve refahı geliştiren  kişi merkezli bir sağlık mesleğidir.

 

47- Perfüzyon Bölümü ne demektir?

  • Kalp cerrahisinde önemli rol oynayan bir kişidir.
  • Ameliyat sırasında kalbin kanı vücudun diğer bölümlerine göndermek için yaptığı pompa görevi ile akciğerler gibi kanı temizleme görevini yapan kalp-akciğer makinesini kullanan teknisyendir

 

 

48- YGS puanları hesaplanırken, AOBP’nin etkisi olacak mı?

YGS puan türüne göre öğrenci alan yükseköğretim programları için Y-YGS puanları hesaplanırken A-YGS puanlarına eklenerek yerleştirme eklenmiş puana göre yapılacaktır.

 

49- LYS puanı ile öğrenci alan bir yükseköğretim programına yerleştirilirsem, aynı yıl özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlara da başvurabilir miyim?

  • Evet. 2011-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen bir aday, eğer isterse aynı yıl yetenek gerektiren programlara da başvurabilir.
  • Özel yetenek sınavını da kazandığı takdirde, yerleştirildiği iki tercihinden birine kayıt yaptırabilir.

 

 

50- Açık Öğretim Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne girmek istiyorum. LYS’den kaç puan almam gerekir?

 Açık Öğretim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne girebilmeniz için YGS’de herhangi bir puan türünde 140 puan barajını aşmak yeterli

 

51- YGS’den 140 barajını geçemedim. Bu durumda vakıf üniversitelerine girebilir miyim? 

İster devlet, ister vakıf üniversiteleri olsun öncelikle tercih yapabilmek için meslek yüksekokulları ve bazı lisans programları için 140, lisans programları için de 180 puan barajını aşmak gerekir

 

52- Yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyenler ne yapmaları gerekir?

  • 2010-2011 öğretim yılında kendi imkânlarıyla yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyen adaylar yurt dışındaki eğitimlerinin tanınabilmesi için 20010-YGS’ ye girmeleri ve ön lisans programları için 140 ve daha fazla, lisans programları için 180 ve daha fazla puan almaları gerekir.
  • Ayrıca, bazı yabancı ülkeler Türkiye’deki sınav sonuçlarına göre bir yükseköğretim programını kazanmış olmaları şartını aramaktadır.

 

 

53- Yetenek sınavlarına girmek için YGS’ye mi, yoksa LYS’ye mi girmek gerekiyor?

Yetenek sınavlarına başvurabilmeniz için YGS’den 140 puan barajını aşmanız yeterli. LYS’ ye girmenize gerek yok.

 

54- Sınav sonucunda oluşan YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4,YGS-5 ve YGS-6 puanları hangi programları tercih etmek için kullanılır?

  • YGS puanlarına göre tercih edebileceğiniz programlar şunlardır:
  • MYO programları(Sınavsız geçişten boş kalan kontenjanlar)
  • AÖF ön lisans programları
  • AÖF lisans programları(İngilizce Öğrt.. hariç)
  • Özel yetenekle girilen programlar
  • Meslek liselerinin kendi alanları lisans programları (Ek puanla girilen yerler)

 

 

55- Ön lisans (2 yıllık) sınavsız geçiş programlarının bulunduğu tablodaki (Tablo 3A) programlara yerleştirme nasıl yapılıyor?

  • Bu tabloda öncelik meslek liseli adaylar içindir.
  • Meslek liseliler kendi öncelik sıralamalına göre yerleştirilir.
  • Kalan boş kontenjanlara genel liseliler veya alan dışından meslek liseliler ilgili YGS puanlarına göre yerleştirme yapılacaktır.
  • Bazı programlarda meslek lisesi bitirme puanları taban puan olarak belirlenmiştir

56- Sınavsız geçiş hakkından nasıl yararlanabilirim?

Başvuru Kılavuzu’nda “YGS’ye girmek istiyorum.” veya “YGS ‘ye girmek istemiyorum  sadece sınavsız geçişe başvurmak istiyorum.” seçeneklerinden birini işareleyip ilgili birimlere teslim eden adaylar, sınavsız geçiş hakkından yararlanabilecektir.

 

57- Puanı belli olmayan bölümleri tercih ederken neye dikkat edelim?

  • Puanı belli olmayan bölümler ya yeni açılmıştır, ya ismi değişmiştir, ya da puan türü değişmiştir.
  • Yeni açılmış bir bölüm tercihlerinde; aynı ildeki ya da büyük şehirlerdeki üniversitelerle karşılaştırıp onların puanları ve yüzdelik dilimleri dikkate alınmalıdır.

 

 

58- Merkezi sistemle bir yükseköğretim programına yerleştirildim, ek yerleştirmeye başvurabilir miyim?

Sınavsız Geçiş de dahil Merkezi Yerleştirme sonunda açık öğretim programları dışında bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar ek yerleştirme için başvuramazlar.

 

59- Üniversite bölümleri neden boş kalıyor?

  • 1.Plansız kontenjan artırımı,
  • 2.Üniversitelerin ve YÖK’ün toplumsal ihtiyaçlara göre değil üniversitenin imkanlarına göre bölüm açması,
  • 3.Üniversiteler arası ciddi kalite farkları,
  • 4.Vakıf üniversitesi kavramının yeterince bilinmemesi ve toplumca benimsenmemesi,
  • 5.Bölümlerin ve fakültelerin tanınmaması,
  • Mesleki rehberliğin ve yönlendirme eğitimlerinin yetersizliğini sayabiliriz

 

 

60- LYS’de her sorunun ayrı puanı mı var, yoksa bütün sorulara eşit puan mı veriliyor?

  • LYS’de sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı bölümdeki her sorunun ham puan değeri kendi testinde eşittir. Örneğin MF-1 testinde 50 tane matematik sorusunun değeri aynıdır.
  • Fakat MF-1 matematik sorularının tüm testeki katkısı %26 iken, MF-3 matematik sorularının tüm teste katkısı %13’tür.

FEM Tercih Müdülünden alınmıştır


yorumlayorum ekle
Bumerang - Yazarkafe


Yorumlar (1)
 • su / 16 Temmuz 2012 21:52

  aol tercih

  aol kredim 196 ama mezun omak için zorunlu dersleride almam gerekiyormuş 4 ders için tekrar girecem 28 29 temmuzda fakat sonuçlar 24 ağust. açıklnack tercihler daha önce ama ne yapmam lazım ek tercihleremi kalcam nasıl olcak :(