Sahil Güvenlik Komutanlığı 55 Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Alım İlanı 10 Nisan - 24 Nisan 2017

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere belirtilen unvanlarda muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın subay alımı yapılacaktır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 55 Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Alım İlanı 10 Nisan - 24 Nisan 2017
Sahil Güvenlik Komutanlığı 55 Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Alım İlanı 10 Nisan - 24 Nisan 2017 admin
Bu içerik 701 kez okundu.

T.C. İÇİSLERİ BAKANLIĞI

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

ANKARA

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

MUVAZZAF/SÖZLESMELİ SUBAY ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU..

BASVURU TARİHLERİ : ( 10-24 NİSAN 2017 )

Bu kılavuz Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözlesmeli subay olmak için basvuran adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıstır. Meslek olarak denizciliği seçtiğiniz için sizi kutluyor ve basarılar diliyoruz.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL BASKANLIĞI

NİSAN 2017

(PARA İLE SATILAMAZ.)

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY

ALIMI SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR. KANUN VE YÖNETMELİKLERLE UYUŞMAZLIK OLMASI DURUMUNDA KANUN VE YÖNETMELİK GEÇERLİ OLACAKTIR.

3. ALIM SÜRECİNDE HER TÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME www.sahilguvenlik.gov.tr İNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY ALINACAKTIR.

1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanlarda muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın subay alımı yapılacaktır.

ALIM YAPILACAK SUBAY UNVANLARI, KAYNAK BÖLÜMLERİ, STATÜ VE ŞARTLARI:

Branş (İhtisas)/ Kontenjan/

Kaynak Bölümler

Statü/Şart

Sahil Güvenlik (Güverte) (Kont:25)

Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları

Hakkında Uluslararası Sözleşmenin (STCW-78) öngördüğü ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünün onayladığı A-II/1 müfredat programlarını uygulayan 4 yıllık fakülte veya yüksekokullar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının; güverte veya deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak veya gerekli şartları yerine getirerek bu bölümlerin mezunlarına denk sayıldığını belgelendirmiş olmak.

* Sözleşmeli

* KPSS ve ALES şartı yok.

Sahil Güvenlik (Makine) (Kont:15)

Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları

Hakkında Uluslararası Sözleşmenin (STCW-78) öngördüğü ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünün onayladığı A-III/1 müfredat programlarını uygulayan 4 yıllık fakülte veya yüksekokullar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının; gemi makineleri işletme mühendisliği bölümünden mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak veya gerekli şartları yerine getirerek bu bölümlerin mezunlarına denk sayıldığını belgelendirmiş olmak.

* Sözleşmeli

* KPSS ve ALES şartı yok.

Mühendis

(Bilgisayar)

(Kont:1)

Fakültelerin; Bilgisayar Mühendisli ğ i, Yazılım Mühendisli ğ i veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünden mezun olmak veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

* Sözleşmeli

* KPSS (70 Puan) ve ALES

(55 Puan) şartı var.

Mühendis

(Elektronik)

(Kont:1)

Fakültelerin; Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümünden mezun olmak veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

* Sözleşmeli

* KPSS (70 Puan) ve ALES

(55 Puan) şartı var.

Mühendis

(Endüstri)

(Kont:1)

Fakültelerin Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmak veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

* Sözleşmeli

* KPSS (70 Puan) ve ALES

(55 Puan) şartı var.

Branş (İhtisas)/ Kontenjan/

Kaynak Bölümler

Statü/Şart

Mühendis

(İnşaat)

(Kont:1)

Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

* Sözleşmeli

* KPSS (70 Puan) ve ALES

(55 Puan) şartı var.

Mühendis

(Makine)

(Kont:1)

Fakültelerin Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmak veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

* Sözleşmeli

* KPSS (70 Puan) ve ALES

(55 Puan) şartı var.

Sahil Güvenlik (Pilot) (Kont:10)

Bilgisayar, Elektronik, Elektrik-Elektronik ve Makine mühendislik dallarından birinden mezun olmak veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak. (NOT-2)

* Muvazzaf

* KPSS (70 Puan) ve ALES

(55 Puan) şartı var.

NOT-1: Alım yapılacak bütün branşlar için kesin kayıt tarihi 05 Eylül 2017'dir. Son sınıf öğrencisi olan adaylar, okullarından "son sınıf öğrencisi" olduklarına dair alacakları yazıyı, diploma yükleme kısmına yükleyerek başvuru yapabileceklerdir. Bu şekilde başvuru yapan adaylar kesin kayıt tarihe kadar mezun olabileceğini taahhüt etmiş olacaktır. Kesin kayıt tarihine kadar mezun olamayan adayların işlemlerine son verilecektir.

NOT-2: CASA pilot subay temel kursu/helikopter pilot subay temel kursunun herhangi bir aşamasında başarısız olan adaylar, S.G.K.lığınca uygun görülecek bir branşta istihdam edilecektir.

NOT-3: Yukarıdaki tabloda Sahil Güvenlik (Güverte) ve Sahil Güvenlik (Makine) branşları için belirlenen kontenjanlar, ilgili branşın kontenjanının doldurulamaması durumunda diğer branşa aktarılacaktır (Ör: SG (Güverte) branşı doldurulamazsa, artan kontenjan SG (Makine) branşına aktarılacak, bu husus sadece bu iki branş için geçerli olacaktır).

NOT-4: Alım yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar, YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik belgesi ile başvuru yapabilir. Adaylar denklik belgelerini sisteme yüklemek zorundadırlar.

2. YASAL DAYANAK :

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliği.

3. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Genel Ko ş ullar:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Md.1'deki tabloda yer alan kaynak bölümler kısmındaki gerekleri tam olarak karşılamak,

(3) KPSS ve ALES puanı şartı aranan bran şlar için; 2016 yılında yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak ve son üç yıl içinde yapılan (2014, 2015 ve 2016) ALES (Eşit Ağırlık Puan Türü) sınavlarının birinden en az 55 puan almış olmak, şehit ve malul eş ve çocukları için bu puanların en az %80'ini (KPSS:56 puan) almış olmak,

(4) 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) 27 yaşını bitirmemi ş olmak (01 Ocak 1990 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),

(b) Lisansüstü ö ğ renimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak

(01 Ocak 1985 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.).

(5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

(6) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve "Subay/Astsubay Öğrenci Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almak, bu rapora ilave olarakyalnızca Sahil Güvenlik (Güverte) ve Sahil Güvenlik (Makine) branşları için Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu"nu, yalnızca Sahil Güvenlik (Pilot) branşı için "Pilot Olur Sağlık Raporu"nu almak,

(7) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

(8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

(9) Daha önce çalı ştığı kamu kurum ve kuruluş larından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

(10) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

(11) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

(12) TSK, J.Gn.K.lı ğ ı ve S.G.K.lı ğı Sa ğ lık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından çıkmış veya çıkarılmamış olmak,

 

(13) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

(14) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

(15) Güvenlik soru şturması ve ar şiv ara ştırması olumlu olmak,

NOT: Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

b. Ö ğ renimle İ lgili Koşullar:

(1) Alım yapılacak Md.1'deki tabloda belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak veya kesin kayıt tarihine kadar (05 Eylül 2017) mezun olabilecek durumda olmak (Yüksek Lisans mezunları için mezun oldukları Lisans bölümü geçerlidir),

(2) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,

(3) Alım yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek,

(4) KPSS ve ALES puanı şartı aranan bran şlar için; 2016 yılında yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak ve son üç yıl içinde yapılan (2014, 2015 ve 2016) ALES (Eşit Ağırlık Puan Türü) sınavlarının birinden en az 55 puan almış olmak, şehit ve malul eş ve çocukları için bu puanların en az %80'ini (KPSS:56 puan) almış olmak.

c. Ya ş İle İ lgili Ko ş ullar:

01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(1) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),

(2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak

(01 Ocak 1985 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.).

ç. Sağlık İle İlgili Koşullar:

(1) Fiziki yeterlilik sınavına başlamadan önce yapılan ön sağlık kontrolünde öngörülen koşulları taşımak (Erkek adaylarda 1,67 metreden, kadın adaylarda 1,62 metreden daha kısa boylu olmamak (Ağırlık şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.),

(2) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve "Subay/Astsubay Öğrenci Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almak,

(3) Yukarıda belirtilen rapora ilave olarak ; yalnızca Sahil Güvenlik (Güverte) ve Sahil Güvenlik (Makine) branşları için, Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu"nu, yalnızca Sahil Güvenlik (Pilot) branşı için "Pilot Olur Sağlık Raporu"nu almak.

4. BAŞVURU YÖNTEMİ:

a. Ön başvurular sadece www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

 

b. Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

c. Başvuru Sayfası'nda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.

ç. Doldurulan bilgilerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek (subay olarak ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın işlemleri iptal edilecektir.

d. Ön başvurular; 10 Nisan 2017 günü saat 11:00'da başlayıp, 24 Nisan 2017 günü saat 11:00'da sona erecektir.

e. Adaylar ön baş vurusunu internet üzerinden ücretsiz yapacak , ancak ön ba ş vurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylar ile ilgili olarak;

(1) Adaylardan 50 TL sınav ücreti alınacak ( Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı ön başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.),

(2) Sınav ücretini yatırmayan adayların baş vuruları geçersiz sayılacak,

(3) Sınav aşamalarından önce belgelerin kontrol edilmesi işlemi esnasında sınav ücretini yatırdığına dair (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinin yer aldığı) dekont beyan edilecek olup;

(a) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

(b) Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,

(c) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan,

(ç) Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

(d) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

NOT: ŞEHİT, GAZİ (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) EŞ VE ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAK, ÖN BAŞVURU SIRASINDA BU BELGESİNİ SİSTEME YÜKLEYECEKTİR.

f. Başvurunun tamamlanmasını müteakip her adaya sistem tarafından şifre verilmektedir. Adaylar bu şifreyle tekrar sisteme giriş yaparak bilgilerini tamamlayacaklardır. Bu şifreyle başvuru süresince "Aday Girişi" kısmından sisteme giriş yaparak bilgilerini kontrol edip güncelleyebileceklerdir.

g. Adaylar, şifrelerini kaybetmeleri/unutmaları durumunda "Aday Girişi" kısmında bulunan "Şifremi Unuttum" kısmında T.C. Kimlik Numaralarını, doğum tarihlerini ve e-posta adreslerini girerek şifrelerini öğrenebileceklerdir. Şifrelerin görünmemesi durumunda adaylar kullanmış oldukları internet tarayıcılarını güncellemeleri veya diğer tarayıcılardan girmeleri gerekmektedir. İdarece, adayların yazılı, sözlü veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları "Şifre Öğrenme" taleplerine yanıt verilmeyecektir.

 

ğ. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

h. Alım süresince her türlü duyuru www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Adaylar alım takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden yapılacak duyurular resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

ı. Adaylar internet üzerinden başvurularını yaparken; Md.1'deki tabloda yer alan kaynak bölümlerden kendisine uygun olan seçeneği işaretleyecek, diplomasını/geçici mezuniyet belgesini, (KESİN KAYIT TARİHİNE KADAR MEZUN OLABİLECEK DURUMDA OLAN SON SINIF ÖĞRENCİLERİ, SON SINIFTA OKUDUKLARINA DAİR OKULUNDAN ALACAĞI YAZIYI SİSTEME YÜKLEYECEKTİR. KESİN KAYIT TARİHİNE KADAR MEZUN OLAMAYAN ADAYLAR HAKLARINDAN VAZGEÇMİŞ SAYILACAK VE SIRADAKİ ADAY ÇAĞIRILACAKTIR. KESİN KAYIT TARİHİ:05 EYLÜL 2017'DİR.) KPSS ve ALES Puanını ve sonuç belgelerinin altında yazan kontrol kodlarını, denklik belgesini (varsa), yüksek lisans diplomasını (varsa), vb. belgelerini sisteme yükleyecek, ikinci seçim aşamalarına gelirken bu belgeleri (asıl ve fotokopi olarak) eksiksiz olarak ve ilave zaman talebinde bulunmaksızın yanında getirerek kayıt kabul heyetine sunacaktır. Yanlış veya eksik belge tespit edilmesi durumunda adayın işlemleri sonlandırılacaktır.

5. BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :

a. KPSS ve ALES puanı istenen bran şlarda, belirlenen barajın üzerinde puan alan adaylar KPSS puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 katı kadar aday sınavlara çağırılacaktır. KPSS ve ALES Puanı istenmeyen branşlar için böyle bir kısıtlama bulunmamaktadır.

b. Başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi www.sahilguvenlik.gov.trinternet adresinden ilan edilecektir.

6. UYGULANACAK SINAV AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ :

a. Ba şvuru hitamında sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

(1) Ön sa ğ lık kontrolüne,

(2) Fiziki yeterlilik sınavına,

(3) Mülakat sınavına,

tabi tutulacaklardır. Ayrıca, Sahil Güvenlik (Pilot) branşına başvuru yapan adaylar yukarıda belirtilen aşamalardan sonra ilave olarak "PSS (Pilot Seçme Sistemi)'ye de tabi tutulacaklardır.

b. Belirtilen sınav a ş amalarının herhangi birinde baş arılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler.

7. SINAV AŞAMALARI:

Sınav, adaylar için fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı olmak üzere iki aşamalı yapılır.

a. Ön Sağlık Kontrolü :

(1) Adaylar sınavlara girmeden önce ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından ön sa ğ lık kontrolünden geçirilir.

 

(2) Ön sağlık kontrolü TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre yapılır. Her bir aday asgari standartları sağlamak zorundadır. Ayrıca EK-A'da örneği bulunan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) çizelgesi esaslarına göre her bir adaya not verilir.

(3) Ön sağlık kontrolü komisyonu asgari standartları sağlayan adaylar hakkında "Subay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olur", sağlayamayan adaylar hakkında "Subay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz" şeklinde karar verir. "Subay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz" kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

(4) Hakkında "Subay E ğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz" kararı verilen adaylar, ilgili komisyona itiraz hakkını kullanabilir, sonucun değişmemesi durumunda diğer sınav aşamalarına geçemezler, aynı başvuru dönemi içinde mükerrer başvuru yapamazlar.

b. Fiziki Yeterlilik Sınavı :

(1) Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Subay Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek yapar.

(3) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere EK-B'de örneği bulunan parkurda uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir.

(4) Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.

(5) Hakkında "Subay E ğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz" kararı verilen adaylar, ilgili komisyona itiraz hakkını kullanabilir, sonucun değişmemesi durumunda diğer sınav aşamalarına geçemezler, aynı başvuru dönemi içinde mükerrer başvuru yapamazlar.

c. Mülakat Sınavı :

(1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

(2) De ğ erlendirme adayın;

(a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

(b) Kendisinden istenileni kavrama,

(c) Özgüveni,

(ç) İfade etme yeteneği,

(d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az altmış puan alması gerekir.

(3) Adayların mülakat sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra www.sahilguvenlik.gov.trinternet adresinden ilan edilir.

8. SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI :

a. Adayların baş arı sıralamasına esas puanı;

(1) KPSS ve ALES puanı istenmeyen branşlar için; fiziki yeterlilik sınavı puanın %40'ı, VKİ puanının %10'u ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

-9-

 

(2) KPSS ve ALES puanı istenen branş lar için; KPSS puanının %30'u, ALES puanının %10'u, fiziki yeterlilik sınavı puanın %20'si, VKİ puanının %10'u ve mülakat sınavı puanının %30'unun toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; Ön Başvuru Sıralamaya Esas Puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

b. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden ilan edilir.

9. SAĞLIK KURULU RAPORUNUN ALINMASI:

a. Yapılan sınavlarda başarılı olanlar Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki hükümlere göre Sağlık Raporu almak üzere tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler.

b. TSK, J.Gn.K.lı ğı ve S.G.K.lığı Sa ğ lık Yetene ğ i Yönetmeli ğ indeki şartlara haiz olmayan ve "Subay Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde rapor verilen (yalnızca Sahil Güvenlik (Güverte) ve Sahil Güvenlik (Makine) branşları için bu rapora ilave olarak Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu", yalnızca Sahil Güvenlik (Pilot) branşı için bu rapora ilave olarak "Pilot Olur Sağlık Raporu" dahil) adayların geçici kayıtları yapılmaz.

10. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ :

Asıl ve yedek adaylar ile ilgili güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerine başlanır.

11. GEÇİCİ KAYIT :

a. Sınavlarda başarılı olmuş ve "Subay Öğrenci Adayı Olur" şeklindeki sağlık raporunu almış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları incelenir. Raporunda eksiklik görülen adayların eksiklikleri tamamlatılır. Gerekirse öğrenci yeniden muayene ettirilebilir.

b. Eksiklerini tamamlamayan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu menfi olarak gelen veya yeniden muayene sonucunda TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmadığı anlaşılan adayların ilişikleri kesilir.

c. Geçici kayıtlara baş vuru, bizzat adayın kendisi tarafından yapılır.

12. İNTİBAK EĞİTİMİ :

a. Geçici kaydı yapılan adaylar Sahil Güvenlik Komutanlığının belirleyeceği takvim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre içinde adayların güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları yaptırılır.

b. Geçici kayıt süresince adayların öğrenci olup olamayacaklarına dair sağlık kurulu raporları ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç diğer sağlık giderleri, iaşe ve ibateleri kurum tarafından karşılanır.

c. Geçici kayıt süresince suç i şleyen adayların idari soruş turmaları Ö ğ renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

13. YEDEK ADAY ÇAĞIRMA :

a. Sağlık kurulu raporunu belirlenen takvim içinde getirmeyen veya hakkında "Subay Öğrenci Adayı Olamaz" raporu verilen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılır. Çağrılan adaylar Sağlık Raporu almaları için kurum tarafından belirlenecek bir süre verilerek tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler. Bunlardan verilen süre içerisinde geçici kayıt için başvuruda bulunmayan veya hakkında "Subay Öğrenci Adayı Olamaz" raporu düzenlenen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılarak yukarıdaki usul tekrarlanır.

 

b. Geçici kayıt sırasında, Subay Eğitim Merkezi Komutanlığına giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde Sahil Güvenlik Komutanlığına evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Çağrılan adaylar Sağlık Raporu almaları için kurum tarafından belirlenecek bir süre verilerek tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler. Bu süre içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz. Bu adayların dosyaları işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday çağırma işlemi yapılır.

c. İntibak eğitimini müteakip eğitim-öğretimin başlaması gününden itibaren beş iş günü geçtikten sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.

14. İNTİBAK EĞİTİMİ DÖNEMİNDE ÇIKMA VEYA ÇIKARILMA :

a. Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında Subay Eğitim Merkezi Komutanlığına yazılı başvuruları ile çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Çıkan adayların geri dönme istekleri kabul edilmez.

b. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri hariç, çıkarılan adaylar bir daha sınavlara başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

c. Md.3/a'da sayılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların ilişikleri kesilir.

ç. Subay Eğitim Merkezi Komutanlığından çıkan veya çıkarılan adaylar, e ğ itim-öğretimin başlangıcına kadar yapılan masraflardan sorumlu tutulmazlar.

15. KESİN KAYIT KABUL :

a. Geçici kaydı yapılan adayların Md.3/a'da belirtilen esaslara göre güvenlik soru ş turması ve arşiv araştırması tamamlattırılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile sağlık kurulu raporu sonucu olumlu olan adayların kesin kayıtları yapılır.

b. Asıl adaylardan, eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar, yedek adaylar için Subay Eğitim Merkezi Komutanlığınca belirlenen süre içerisinde noterden tasdikli yüklenme senedi getirilmesi istenir.

16. SINAV TAKVİMİ :

Başvuru Başlangıç Tarihi ve Saati Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati

Başvuru Sonuçları ve Sınav Yeri İlanı Sınav Tarihi

Sınav Sonuçları İlan Edilmesi İlan ve Ba ş vuru Adresi

 

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

Personel Temin ve Seçim Şube Müdürlüğü

Telefon

0 (312) 416 45 60

sahil güvenlik komutanlığı muvazzaf sözleşmeli subay alım ilan başvuru kılavuzu
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.
2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.
2017 İlkbahar ALES Soru ve Cevapları
2017 İlkbahar ALES Soru ve Cevapları