TÜBİTAK MAM EE Belirli Süreli Proje Personeli Alımı

TÜBİTAK Hidroelektrik enerji santral projelerinde hidrolik türbinlerin verim ölçümü, geometrik ölçüm ve lazer tarama işlerini, optimizasyon çalışmalarını ve ANSYS CFX yazılımı ile hidrolik türbinlerin CFD analizlerini gerçekleştirmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

TÜBİTAK MAM EE Belirli Süreli Proje Personeli Alımı
TÜBİTAK MAM EE Belirli Süreli Proje Personeli Alımı admin
Bu içerik 1012 kez okundu.

TÜBİTAK

MAM

ENERJİ ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.MAM.EE-2017-01

1- Referans Kodu: TBTK.MAM.EE-2017-1.01 AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Hidroelektrik enerji santral projelerinde hidrolik türbinlerin verim ölçümü, geometrik ölçüm ve lazer tarama işlerini, optimizasyon çalışmalarını ve ANSYS CFX yazılımı ile hidrolik türbinlerin CFD analizlerini gerçekleştirmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Makine Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği bölümlerinin birini bitirmiş olmak.

1.2.2- Bir aya kadar kesintisiz saha görevlerinde çalışmak için engeli bulunmamak.

1.2.3- Tercih edilen nitelikler;

Makine Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği alanında Yüksek Lisans

derecesi almış olmak,

Akışkanlar Mekaniği, Sayısal Yöntemler ve Deneysel Ölçüm Yöntemleri

konularına ilgili olmak,

ANSYS CFX ve Bladegen yazılımlarında tecrübe sahibi olmak.

2- Referans Kodu: TBTK.MAM.EE-2017-1.02

AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Enerji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan Ar-Ge projeleri kapsamında gerekli yazılımların tasarım ve geliştirme çalışmalarında görev almak üzere Araştırmacı

istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4

Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar

Mühendisliği bölümünü bitirmiş veya 2016 - 2017 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

2.2.2- Bir aya kadar kesintisiz saha görevlerinde çalışmak için engeli bulunmamak.

2.2.3- Tercih edilen nitelikler;

C, C# ve Java programlama dillerini kullanabiliyor olmak,

Veri tabanı uygulaması geliştirmiş olmak, en az bir ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi ve SQL dilini kullanabiliyor olmak,

Web uygulaması geliştirmiş olmak; Javascript, JSF, HTML, CSS konularında bilgili olmak

Linux işletim sistemi konusunda bilgi sahibi olmak,

Coğrafi Bilgisi Sistemleri (CBS) tabanlı uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

Yazılım geliştirme konusunda mesleki tecrübe sahibi olmak,

3- Referans Kodu: TBTK.MAM.EE-2017-1.03 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Enerji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan enerji santrali kontrol sistemleri tasarım ve geliştirme projelerinde görev almak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

3.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirmiş veya 2016 - 2017 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

3.2.2- Güç Sistemleri ana bilim dalından dersler almış olmak (Güç Sistemleri Analizi, Dağıtım Sistemleri ve tercihen Güç Sistemlerinde Koruma Teknikleri derslerini almış/alıyor olmak).

3.2.3- Bir aya kadar kesintisiz saha görevlerinde çalışmak için engeli bulunmamak.

3.2.4- Tercih edilen nitelikler;

Yan bilim dalı olarak Güç Elektroniği veya Kontrol alanında dersler almış/alıyor olmak,

Enerji sektöründeki yenilenebilir enerji uygulamalarına ilgili olmak.

Otomasyon teknolojileri (PLC/HMI/SCADA) uygulamaları konusunda ilgili olmak.

4- Referans Kodu: TBTK.MAM.EE-2017-1.04 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonu için;

4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Enerji Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan güç elektroniği temelli Ar-Ge projeleri kapsamında çalışmalar yürütmek için Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

4.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve

Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirmiş veya 2016 - 2017 Eğitim -

Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

4.2.2- Statik Güç Çevrimi I ve II ve Motor Sürücü Sistemleri derslerini almış/alıyor olmak.

4.2.3- Bir aya kadar kesintisiz saha görevlerinde çalışmak için engeli bulunmamak.

4.2.4- Tercih edilen nitelikler;

PSCAD veya Simplorer ile güç elektroniği devrelerinin analizini yapabilmek ve MATLAB ile yazılım geliştirmiş olmak,

Tercihen kontrol ve bilgisayar anabilim dallarından Ayrık Zamanlı Sistemler veya Süreç Kontrolü ve Mikro Denetleyicilere Giriş derslerini almış/alıyor olmak.

Baskı devre kartı tasarımı ve çizimi yapabilmek, elektronik devre analizi yapabilen programlar ile devre analizi yapabilmek ve gömülü yazılım konusunda uygulama geliştirmiş olmak,

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı

bulunmamak.

c) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

d) Yurtiçi ve yurtdışı seyahat konusunda bir engeli bulunmamak.

e) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,

oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

f) Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4'lük sistemde en az 2,50 olmak (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir).

g) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

10.000

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + >3,20

Üniversiteye yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80'i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır(100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulu'nun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir).

2016 - 2017 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olacak adayların yukarıdaki formüle göre sıralaması yapılırken 2016-2017 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi sonu transkriptlerindeki ortalamaları baz alınacaktır. Bu durumdaki adayların hem başvuru sırasında, hem de mezun olduklarında Lisans mezunları için belirlenen başvuru koşullarını sağlamaları gerekmektedir.

h) Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğrenim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

i) Yabancı Dil (İngilizce) yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak.

(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Sınav Türü

KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

Sınav Puanı 1

65

61

173

500

B

C

C

Sınav Puanı 2

70

68

190

520

B

C

C

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÖSYM)

Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test Test of English as a Foreign Language Paper-Based Test First Certificate in English

Certificate in Advanced English

Certificate of Proficiency in English

Lisans öğreniminin son yarıyılında olan adaylar ile Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın "Sınav Puanı 1" koşulu geçerlidir.

Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın "Sınav Puanı 2" koşulu geçerlidir.

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100'ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için "www.mam.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru

Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 10 / 05 / 2017 tarihi saat 17:00'ye kadar yapılması gerekmektedir.

Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Diploma / çıkış belgesi fotokopisi (Lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de iletmeleri gerekmektedir) veya 2016 - 2017 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olunabileceğini belirtilen Üniversiten alınmış yazı,

Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi (Lisans öğreniminin son yarıyılında olan adaylar için 2016-2017 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi sonu ortalamalarını gösterir transkript belgesi),

Yabancı dil belgesi (veya lisans eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),

Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir).

Alanında Deneyimli adaylar için Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü,

ÖSYM-ÖSS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

ÖSYM-ÖSYS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı).

c) Adaylar en fazla 1(bir) adet Referans Kodlu pozisyona başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) Başvuruların incelenmesi sonucunda, istenen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir referans kodlu pozisyon için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar"

bölümünün (g) maddesine göre, oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Lisans öğrenimini yurtdışında tamamlayan adaylar için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (g) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Başvuru yapan adaylardan alanında doktora mezunu olanlar, "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (f), (g) ve (h) maddelerinden muaf tutulacak ve sıralamaya dahil olmadan ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı'nın

(www.tubitak.gov.tr) ve MAM'ın (www.mam.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği

elektronik posta adresine gönderilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ

E-Posta: mam.ik@tubitak.gov.tr Telefon: 0262 677 21 72

0262 677 21 74

tübitak personel alımı tübitak mühendis alımı
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.
2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.
2017 İlkbahar ALES Soru ve Cevapları
2017 İlkbahar ALES Soru ve Cevapları