Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Subay Alacak (27 Mart - 18 Nisan)

Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli Subay ihtiyacının karşılanması amacıyla, en az lisans düzeyinde "Jandarma (344), İstihkam (6), Muhabere (12)” sınıflarında erkek, "Jandarma” sınıfında kadın (8) personel alınacaktır.

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Subay Alacak (27 Mart - 18 Nisan)
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Subay Alacak (27 Mart - 18 Nisan) admin
Bu içerik 543 kez okundu.

1. GENEL BİLGİLER:
a. Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli Subay ihtiyacının karşılanması amacıyla, en az lisans düzeyinde "Jandarma (344), İstihkam (6), Muhabere (12)” sınıflarında erkek, "Jandarma” sınıfında kadın (8) personel alınacaktır.
b. Söz konusu sınıflar için EK-A’da belirlenen lisans programlarından alım yapılacaktır. Sözleşmeli erkek ve kadın adayların branş seçimleri, ihtiyaca göre eğitim safhasında yapılacaktır.
c. Sınava çağırılan adaylar için belge inceleme, ön sağlık muayene, fiziki yeterlilik ve mülakat sınav aşamaları uygulanacaktır.
ç. Başvurular 27 Mart-18 Nisan 2017 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.
d. Söz konusu personel teminine ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir.
Temine ilişkin sınav takvimi, Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sitesinden (www.jandarma.tsk.tr) ilan edilecektir
e. Sınavlarda başarı olan ve yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alarak sözleşmeli subay olmaya hak kazanan adaylarla ön sözleşme yapılacak temel askerlik ile subaylık anlayışı kazandırma eğitimini başarı ile bitiren personel ile ilk sözleşme yapılacaktır. İlk sözleşme süresi dört yıldır.
f. Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.
2. BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. En az dört yıllık lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş veya 05 Eylül’e kadar mezun olabilecek durumda olan sivil kaynaklı adaylardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi yaşını, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını bitirmemiş olmak.
c. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
ç. T.S.K., J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
d. Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya
kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
e. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
f. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
g. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
ğ. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
h. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,
ı. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

i. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,
j. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
k. Adayların belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

 

jandarma genel komutanlığı personel alımı ilan duyuru insan kaynakları askeri personel
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
2017 İlkbahar ALES Soru ve Cevapları
2017 İlkbahar ALES Soru ve Cevapları
2017 Yılı Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) Başvuru Duyurusu
2017 Yılı Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) Başvuru Duyurusu